Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Gunn
dc.contributor.authorEkrem, Beate Leona
dc.date.accessioned2020-05-07T07:44:07Z
dc.date.available2020-05-07T07:44:07Z
dc.date.issued2019-05-07
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: I Norge har små kommuner det samme ansvaret for å tilby koordinerte, helhetlige tjenester innen psykisk helse som store kommuner. Små kommuner har begrensede ressurser og få ansatte tilgjengelig til å utføre de mange tjenestene kommunen har ansvaret for. Hvilke erfaringer den enkelte psykiske helsearbeideren har med å jobbe i små kommuner er ikke så godt belyst i Norge. Internasjonalt peker forskning på mange utfordringer og særtrekk ved psykisk helsearbeid i småsamfunn. Den psykiske helsearbeideren jobber ofte alene, det er lange avstander til spesialistkompetanse, og det er utfordrende med manglende anonymitet og manglende skiller mellom jobb og privatliv. En synliggjøring av hva som er særegent ved norske forhold vil kunne bidra til å sette fokus på psykisk helsearbeid i småsamfunn. Metode: Studien er kvalitativ og data er samlet inn ved hjelp av fire semi-strukturerte forskningsintervju. Resultater og konklusjon: Resultater fra studien viser at det er særlige utfordringer knyttet til det å jobbe som psykisk helsearbeider i småsamfunn i Finnmark. Kompetanse anses som utfordrende da psykiske helsearbeidere ofte blir en ekspert-generalist som jobber alene med et stort ansvar og med manglende anerkjennelse fra ledelse og samarbeidende instanser. Samarbeid blir fremhevet som vesentlig for å lykkes i arbeidet. Det er også særlige utfordringer knyttet til rollekompleksitet i småsamfunn, hvor den psykiske helsearbeideren ofte opplever manglende skiller mellom jobb og privatliv, samt økt synlighet og manglende anonymitet. Nærheten i samfunnet oppleves også positivt og gir gevinster i form av god oversikt og en nærhet til mennesker som oppleves givende.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18237
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en_US
dc.titlePsykisk helsearbeid i småsamfunn. En kvalitativ studie av psykiske helsearbeideres erfaringer med å jobbe i små kommuner i Finnmark.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record