Show simple item record

dc.contributor.advisorHenriksen, Nils
dc.contributor.authorJohansen, Ann-Kristin
dc.date.accessioned2009-04-27T08:23:35Z
dc.date.available2009-04-27T08:23:35Z
dc.date.issued2008-12-31
dc.description.abstractTema i denne oppgaven er aldring og utviklingshemning. Fire erfarne vernepleiere er intervjuet om deres erfaringer og utfordringer ved tilrettelegging av bo – og tjenestetilbudet til mennesker med Downs syndrom som rammes av Alzheimers sykdom. Undersøkelsen er gjort i en vertskommune hvor man har lang erfaring med alternative boformer til denne gruppen. Materialet er fortolket i lys av en hermeneutisk tilnærming der målet er å øke min egen forståelse og finne mening i det informantene formidlet. Arbeidet med materialet har bestått i å finne fram til sentrale tema som er drøftet i lys av egen forforståelse og forskningslitteratur med tilknytning til emnet. Det å finne mening og forståelse i delene, virket igjen tilbake på min egen forståelse av helheten. På denne måten ble arbeidet med empirien en lærerik vekselvirkning mellom helhet og deler, som endret og skapte forståelse underveis, noe som ble veldig avgjørende for å finne mening i informantenes fortellinger. Følgende tema framstod som sentrale: Å oppdage sykdommen og forstå symptomene, kunnskap om Alzheimers sykdom og Downs syndrom hos samarbeidspartnere, utfordringer med boligutforming til denne gruppen, utfordringer i forhold til helseoppfølging av personer med Downs syndrom med bakgrunn i at noen funn viser at aldersrelaterte problemer ligner symptomer på demens, og til slutt informantenes forslag til løsninger. Tematiseringen gir en oversikt over det vesentlige i materialet. Sentralt innhold i tema er hvilket boalternativ som vil være riktig til denne brukergruppen. Informantene synes å være enig om at bofellesskap er det beste alternativet når brukeren ikke lenger kan bo hjemme. Bofellesskap kjennetegnes av muligheter for tettere oppfølging og bedre muligheter for sosial kontakt. Sykehjem framstår som det dårligste alternativet, og er også det som byr på størst utfordringer i en tidlig fase av sykdommen, mens det kan være det beste alternativet i sein livsfase der pleiebehovet er mer omfattende.en
dc.format.extent2070 bytes
dc.format.extent4707496 bytes
dc.format.mimetypetext/plain
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1829
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1592
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960nor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en
dc.titleEn studie av erfarne vernepleieres erfaringer ved tilrettelegging av bo – og tjenestetilbudet til mennesker med Downs syndrom som rammes av Alzheimers sykdom.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record