Show simple item record

dc.contributor.advisorBech Risør, Mette
dc.contributor.advisorMyrbakk, Torni
dc.contributor.authorOlsen, Kristin
dc.date.accessioned2020-06-02T10:42:25Z
dc.date.available2020-06-02T10:42:25Z
dc.date.issued2018-06-02
dc.description.abstractBakgrunn: MRSA er et komplekst tema, og i takt med den økende insidensen vil også stadig flere helsearbeidere oppleve å bli smittet. Hensikten med studien var å undersøke hvordan det oppleves å være helsearbeider og teste positivt på MRSA. Materiale og metode: Det ble utført en kvalitativ studie, som inkluderte fem semistrukturerte dybdeintervjuer med helsearbeidere som har testet positivt på MRSA ved UNN Tromsø. Intervjuene var basert på en forhåndsbestemt intervjuguide og ble transkribert fortløpende. Videre tematiserende analyse var inspirert av en konstruktivistisk tilnærming til Grounded Theory (GT), der informantenes egne erfaringer dannet grunnlaget for resultatet. Resultat: Analysen resulterte i fire overordnede tema med ulike subkategorier. Første hovedtema omhandlet reaksjon på prøvesvar, og det kom her frem at helsearbeiderne var preget av blant annet frustrasjon, redsel, fortvilelse og dårlig selvfølelse. Frykt for å bli utsatt for stigma var fremtredende hos flere, og begrepet skam var hyppig benyttet. Andre hovedtema omhandlet kunnskap hos helsearbeideren og de rundt, og temaet var preget av kunnskapsmangel, feilinformasjon og usikkerhet knyttet til jobbidentitet. Tredje hovedtema omhandlet utfordringer knyttet til det sosiale og omkring tiltak for å hindre smitte. Skyldfølelse og mulige konsekvenser ved overføring av smitte førte til at løsningen for flere ble isolasjon og tilbaketrekking. Fjerde og siste tema omhandlet tanker og reaksjoner knyttet til helsearbeidernes oppfølging og informasjon, og samtlige mente oppfølgingen bør bli bedre. Konklusjon: Helsearbeidere med MRSA- smitte gjennomgår en tøff og krevende tid med omfattende frykt for stigma, og studien har vist at en rekke tiltak kan forbedres når bakterien først er påvist hos helsearbeidere. Det er behov for økt bevisstgjøring og offentlig opplysning om MRSA. Undervisning om konsekvensene ved MRSA- smitte bør bli en større del av helsefaglige studieretninger, samt en del av internundervisningen ved UNN. Nasjonale anbefalinger er moden for oppdatering, da med økt fokus på helsearbeidere.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18423
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.subjectMRSAen_US
dc.subjectHelsearbeideren_US
dc.subjectSaneringen_US
dc.subjectStigmaen_US
dc.titleHelsearbeider og MRSA- positiv: En kvalitativ intervjustudie. Hvordan oppleves det å være helsearbeider og teste positivt på MRSA?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record