Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Piratvirksomheten i Aden-bukten. En analyse av hvordan piratvirksomheten i Aden-bukten har blitt et sikkerhetspolitisk problem i Norge 

  Hansen, Tommy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
  Hvorfor er det slik at enkelte fenomen og hendelser plutselig blir løftet over i den sikkerhetspolitisk sfære? Piratvirksomheten utenfor Somalia fikk i 2008 en betydelig oppmerksomhet, og ble over kort tid et internasjonalt sikkerhetspolitisk problem. Sikkerhetsrådet utstede en rekke resolusjoner, og NATO iverksatte en militær aksjon. Norge har bekjempet piratvirksomheten med en rekke ulike midler ...
 • Oversettelse av intern kontroll i Etterretningsbataljon 

  Dahl, Roger Arnold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-12)
  Etterretningsbataljon har delt Forsvarets utfordringer innen forsvarlig forvaltning, som blant annet kommentert i Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren, dokument 3:9 (2010-2011). Avdelingen startet høsten 2010 med å implementere prinsippene for mål- og resultatstyring, herunder et system for intern kontroll. For å bedre forstå hvordan intern kontroll kommer til uttrykk ...
 • Etikk i gråsonen mellom krig og fred : en undersøkelse av Norges engasjement i Afghanistan 

  Vikan, Cornelia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
  Eksisterer det en etisk gråsone i Afghanistan? Når det norske Forsvaret har sin hovedinnsats i internasjonale operasjoner i Afghanistan er det god grunn til å belyse etiske problemstillinger knyttet til krig. Rettferdig krig tradisjonen beskriver blant annet hvordan man kan føre krig på en rettferdig måte. Begrepet krig er imidlertid blitt mer uklart som følge av nye kontekster. Spørsmålet er derfor ...
 • Hvordan kan media, med sin rett til å informere samfunnet, være en utfordring i forhold til Forsvarets behov for operasjonssikkerhet i dagens militære operasjoner? 

  Fure, Trond Albert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
  Etter den kalde krigens slutt, har trusselbildet i verden endret seg dramatisk. 11. september 2001 endret amerikansk og vestlig tenkemåte rundt sikkerhetspolitikk en gang for alle. Det blir mer og mer vanlig for norske soldater å reise ut i verden for å bidra til å stabilisere situasjoner, slik at vi kan føle oss trygge her hjemme. Så liten er verden nemlig blitt; at det meste angår oss alle. ...