Recent additions

 • Hvordan kartlegger og forstår tannhelsepersonell begrepet «store vansker med psykisk og sosial mestring» i forbindelse med bittavvik? 

  Nilsen, Bo Wold; Sara, Aili; Johnsen, Jan-Are Kolset; Myrlund, Rita; Sjögren, Anders (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2022)
  <p>I 2020 ble det innført en subjektiv vurdering i refusjonssystemet for kjeveortopedi. Studiens mål var å undersøke hvordan tannhelsepersonell kartlegger og forstår begrepet «store vansker med psykisk og sosial mestring» i forbindelse med bittavvik, samt hva de synes om endringene i refusjonssystemet. <p>Studien benyttet en «mixed method» tilnærming med bruk av fokusgrupper og spørreskjema. Digitale ...
 • Changes in management preference of deep carious lesions and exposed pulps: questionnaire studies with a 10-year interval among dentists in Lithuania 

  Stangvaltaite-Mouhat, Lina; Stankeviciene, Indre; Brukiene, Vilma; Puriene, Alina; Drachev, Sergei Nikolaevich (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2022-02)
  We aimed to investigate changes in management preferences for deep carious lesions and pulps exposed during carious tissue removal that occurred during the last 10 years and identify associated dentists’ background factors. The data were collected among dentists registered with the Lithuanian Dental Chamber at two time points using a similar questionnaire. In 2011, 400 randomly selected dentists ...
 • European student wellness, stress, coping, support and perceptions about remote dental training during COVID-19 

  Aleksejuniene, Jolanta; Hysi, Dorjan; Nikolovovska, Julijana; Stangvaltaite-Mouhat, Lina; Chałas, Renata; Oancea, Roxana; Richardas, Kubilius; Lipski, Mariusz; Sarna-Boś, Katarzyna; Puriene, Alina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-06)
  <p><i>Objectives:</i> The aim of this study was to compare wellness, stress, ability to cope, social support and perceptions about remote training amongst European dental students during COVID-19. <p><i>Methods:</i> 1795 undergraduate dental students from six countries and eight dental schools participated. The anonymous survey collected data about different aspects in each of the following domains: ...
 • Association between Carbonic Anhydrase VI (CA VI) gene copy number and dental caries experience 

  Al-Mahdi, Rania Ali Muhsen; Stangvaltaite-Mouhat, Lina; Aleksejuniene, Jolanta; Stankeviciene, Indre; Tømmerås, Berit; Puriene, Alina; Al-Haroni, Mohammed (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022)
  The current study examined the association between the carbonic anhydrase VI (CA VI) copy number variations (CNVs) and dental caries experience in adults. In total, 202 of 35-72 years old subjects participating in the Lithuanian National Oral Health Survey (LNOHS) agreed to provide saliva samples, thus their data were included in the current study. Information about sociodemographic, environmental, ...
 • Osteomyeliu i underkjeven 

  Nyland, Anja Nilsen; Nordtveit, Elin Serine; Bosse, Franziskus Johannes; Løes, Sigbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-02-14)
  Hevelser og smerter i kjeven er ofte assosiert med infeksiøs odontogen sykdom og vil typisk diagnostiseres og behandles hos tannlege. I noen tilfeller kan imidlertid ikke tanninfeksjoner påvises. Vi presenterer fire sykehistorier hos barn som illustrerer ulike utfordringer ved en velkjent, men relativt dårlig definert diagnose i medisinen.
 • The Composition and Functional Capacities of Saliva Microbiota Differ Between Children With Low and High Sweet Treat Consumption 

  Lommi, Sohvi; Manzoor, Muhammed; Engberg, Elina; Agrawal, Nitin; Lakka, Timo A; Leinonen, Jukka; Kolho, Kaija Leena; Viljakainen, Heli (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-25)
  Excess sugar consumption—common in youth—is associated with poor health. Evidence on the relationship between sugar consumption and the oral microbiome, however, remains scarce and inconclusive. We explored whether the diversity, composition, and functional capacities of saliva microbiota differ based on the consumption of select sugary foods and drinks (“sweet treats”). Using 16S rRNA gene sequencing, ...
 • Maxillary overdenture on three implants retained by low-profile stud attachments – A prospective cohort study 

  Mo, Arild; Hjortsjö, Carl; Jokstad, Asbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-08-27)
  Background: Clinical data are needed on long-term outcomes of removable implantsupported prostheses in the fully edentulous maxilla as a function of the number of implants, effects of the attachment system and other clinical variables.<p> <p>Objective: To restore individuals with an edentate maxilla with a metal-reinforced removable prosthesis without palatal coverage retained by low-profile stud ...
 • How does indirect air-cooling influence pulp chamber temperature in different volume teeth and absence/presence of resin-based composite during light curing? 

  Mouhat, Mathieu; Stangvaltaite-Mouhat, Lina; Finnäs, Emil; Andersen, Amani; Lirhus Evertsen, Anneli; Nilsen, Bo Wold (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-11-24)
  <p><b> Background</b> Light-curing of materials during restorative dental procedures poses a risk for pulp tissue overheating. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of indirect air-cooling on pulp chamber temperatures during light-curing of varying volume teeth and absence/presence of resin-based composite (RBC) at different exposure time. <p><b> Methods</b> The ...
 • Using storytelling in undergraduate dental education: Students' experiences of emotional competence training 

  Johnsen, Jan-Are Kolset; Borit, Melania; Stangvaltaite-Mouhat, Lina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-11-03)
  Aim: The aim of the study was to explore the use of storytelling as a teaching method for emotional competence interventions within undergraduate dental curriculum (dental and dental hygiene students).<p> <p>Materials and Methods: Students participated in five sessions related to emotional competence: one theoretical and four practical. During the latter, divided in small groups, students told ...
 • Pain, discomfort, and functional impairment after extraction of primary teeth in children with palatally displaced canines–a randomized control trial comparing extraction of the primary canine versus extraction of the primary canine and the primary first molar 

  Hadler-Olsen, Sigurd; Steinnes, Jeanett; Nermo, Hege; Sjögren, Anders; Hadler-Olsen, Elin Synnøve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-08-09)
  Objective - To assess pain, discomfort, and functional impairment in children experiencing extraction of primary canine or primary canine and primary first molar as an interceptive treatment for palatally displaced permanent canines.<p> <p>Material and methods - Twenty-eight children, aged 9.5–14 years with displaced permanent maxillary canines were randomly assigned for extraction of the primary ...
 • Komplikasjoner etter kjevebrudd behandlet ved Haukeland universitetssjukehus 2015–2020 

  Kolberg, Hilde Mei; Antonipillai, Infanta; Løes, Sigbjørn; Pedersen, Torbjørn Østvik (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-03-03)
  Kjevebrudd er en relativt vanlig skade særlig etter voldshendelser og fall. De fleste kjevebrudd krever operativ behandling. Denne studien belyser forekomsten av komplikasjoner etter behandling av kjevebrudd ved Haukeland universitetssjukehus i perioden 2015 til 2020. Årsakene til kjevebrudd på Vestlandet har vært relativt uendret de siste 30 år. En betydelig andel av pasientene som ble behandlet i ...
 • Evaluering av implementeringen av RETHOS for studieprogrammene i tannpleie 

  Lundsbakken, Linda; Stein, Linda Maria; Moe, Rigmor; Haakens, Magnus; Sinderud, Marte Bogen; Aarstad, Åsne Kalland; Kronen, Katrine Moseid (Research report; Forskningsrapport, 2022-02-22)
  Denne rapporten omhandler implementeringen av retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene, RETHOS.<p> <p>NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet evaluert implementeringen av RETHOS gjennom tre ulike deler:<uli> <li>Kartlegging av etterlevelse av de nasjonale retningslinjene. Her presenteres det vurderinger fra sakkyndige om studieplanene ved institusjonene er i tråd med ...
 • Tannhelsetjenester i norske fengsler. En spørreundersøkelse blant fengselsansatte og fengselstannleger 

  Stein, Linda; Bondø, Therese; Endresen, Erika Hauglid; Berggren, Tiril (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-04-02)
  <p>Undersøkelser fra andre land har vist at innsatte i fengsler generelt har dårlig tannhelse og stort behandlingsbehov. Det finnes imidlertid lite informasjon om dette i Norge. Hensikten med studien var å kartlegge forhold som påvirker tannhelsetjenester til innsatte i norske fengsler og undersøke fengselsansattes og fengselstannlegers holdninger til tilbudet. Elektroniske spørreskjemaer ble ...
 • Oral Health among Adult Residents in Vilnius, Lithuania 

  Vitosyte, Milda; Puriene, Alina; Stankeviciene, Indre; Rimkevicius, Arunas; Trumpaite-Vanagiene, Rita; Aleksejuniene, Jolanta; Stangvaltaite-Mouhat, Lina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-01-05)
  According to the World Health Organization (WHO) oral conditions may be determined by social, biological, behavioral, and psychosocial factors. The study assessed oral health status and its determinants associated with oral health conditions among adult residents in Vilnius, Lithuania. A total of 453 of 35–74-year-olds participated (response rate 63%). A self-reported questionnaire was administered. ...
 • Dental plaque and gingival bleeding in adolescents with juvenile idiopathic arthritis and controls: a multilevel analysis 

  Gil, Elisabeth Grut; Åstrøm, Anne-Kristine N; Lie, Stein Atle; Rygg, Marite; Fischer, Johannes; Rosén, Annika; Bletsa, Athanasia; Luukko, Keijo Aukusti; Shi, Xie-Qi; Halbig, Josefine Mareile; Frid, Paula Hanna Therese; Cetrelli, Lena Elisabet; Tylleskär, Karin; Rosendahl, Karen; Skeie, Marit Slåttelid (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-30)
  Objective - To explore whether plaque and gingival bleeding are more frequently experienced by adolescents with juvenile idiopathic arthritis (JIA) compared to matched controls without JIA; explore whether surface- and site-specific periodontal outcomes vary between the two groups; and for participants with JIA, investigate associations between disease-specific features and periodontal outcomes.<p ...
 • Immediate function on the day of surgery compared with a delayed implant loading process in the mandible: A randomized clinical trial over 5 years 

  Jokstad, Asbjørn; Alkumru, Hassan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-10-23)
  Objectives: To appraise the feasibility of loading four implants with a pre-existing denture converted to a fixed dental prosthesis (FDP) on the day of implant surgery compared with waiting for 3- to 4-month healing.<p> <p>Methods: Patients with an edentulous, fully healed mandible were recruited in a faculty clinic to partake in a blinded two-arm parallel randomized controlled trial (RCT). The ...
 • Inverse PCR-based detection reveal novel mobile genetic elements and their associated genes in the human oral metagenome 

  Tansirichaiya, Supathep; Winje, Endre; Wigand, Johannes; Al-Haroni, Mohammed (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2022-05-27)
  The human oral cavity is one of the hotspots harboring multiple mobile genetic elements (MGEs), which are segments of DNA that can move either within bacterial genomes or between bacterial cells that can facilitate the spreading of genetic materials, including antimicrobial resistance genes. It is, therefore, important to investigate genes associated with the MGEs as they have a high probability of ...
 • Psychological symptoms and self-image of patients with complaints attributed to dental restorative materials 

  Mårell, Lena; Bergdahl, Jan; Tillberg, Anders; Stenberg, Berndt; Berglund, Anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-27)
  Objectives The aim was to study self-image and the level of psychological symptoms in patients with symptoms attributed to their dental restorative materials.<p><p> Materials and methods A questionnaire containing questions regarding dental and medical history was answered by 257 participants, one group with local oral symptoms only (LSO), and one group with multi-symptoms (M-S). A reference group ...
 • Dose- and time-dependent effects of triethylene glycol dimethacrylate on the proteome of human THP-1 monocytes 

  Nilsen, Bo Wold; Simon-Santamaria, Jaione; Ørtengren, Ulf Thore; Jensen, Einar; Bruun, Jack-Ansgar; Michelsen, Vibeke Barman; Sørensen, Karen Kristine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-27)
  Triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA) is commonly used in polymer resinbased dental materials. This study investigated the molecular mechanisms of TEGDMA toxicity by identifying its time- and dose-dependent effects on the proteome of human THP-1 monocytes. The effects of different concentrations (0.07– 5 mM) and exposure times (0–72 h) of TEGDMA on cell viability, proliferation, and morphology ...
 • Dental erosion, prevalence and risk factors among a group of adolescents in Stockholm County 

  Skalsky Jarkander, Maria; Grindefjord, Margaret; Carlstedt, Kerstin Inger (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-01-11)
  Aims To investigate the prevalence and risk factors of dental erosion (DE) among a group of adolescents in Stockholm County.<p> <p>Materials and methods This cross sectional cohort study was conducted at three clinics of the Public Dental Service in Stockholm County. Fifteen and 17 year old adolescents (1335) who scheduled their regular dental health examination were asked to participate. After ...

View more