Show simple item record

dc.contributor.authorNerland, Audun Helge
dc.contributor.authorBrandtzæg, Per
dc.contributor.authorFinne, Merethe Aasmo
dc.contributor.authorHolck, Askild Lorentz
dc.contributor.authorJunttila, Olavi
dc.contributor.authorKonestabo, Heidi Sjursen
dc.contributor.authorMeadow, Richard
dc.contributor.authorNielsen, Kaare Magne
dc.contributor.authorSipinen, Ville Erling
dc.contributor.authorSorteberg, Hilde-Gunn Opsahl
dc.contributor.authorVikse, Rose
dc.contributor.authorAndreassen, Åshild Kristine
dc.date.accessioned2020-07-17T12:29:00Z
dc.date.available2020-07-17T12:29:00Z
dc.date.issued2013-03-19
dc.description.abstractI forbindelse med forberedelse til implementering av EU-forordning 1829/2003 i norsk rett, er Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) bedt av Direktoratet for naturforvalting (DN) om å utarbeide endelige miljørisikovurderinger av alle genmodifiserte organismer (GMOer) og avledete produkter som inneholder eller består av GMOer som er godkjent i EU under forordning 1829/2003 eller direktiv 2001/18, og som er godkjent for ett eller flere bruksområder som omfattes av genteknologiloven. DN har bedt VKM om endelige risikovurderinger for de EU-godkjente søknadene hvor VKM ikke har avgitt endelig miljørisikovurdering. I tillegg har DN bedt VKM vurdere hvorvidt det er nødvendig med oppdatering eller annen endring av de endelige miljørisikovurderingene som VKM tidligere har levert.en_US
dc.identifier.citationNerland AH, Brandtzæg P, Finne MA, Holck AL, Junttila O, Konestabo HS, Meadow R, Nielsen KM, Sipinen VE, Sorteberg HG, Vikse R, Andreassen ÅK. Miljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 til mat, fôr, import og prosessering under EU-forordning 1829/2003/EF (EFSA/GMO/UK/2007/50). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Norwegian Scientific Committee for Food Saftety (VKM); 2013. 33 p.. VKM Report(2013:15)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1511172
dc.identifier.isbn978-82-8259-084-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/18899
dc.language.isonoben_US
dc.publisherVitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)en_US
dc.relation.ispartofseriesVKM Report ; 2013:15en_US
dc.relation.urihttps://vkm.no/download/18.175083d415c86c573b59b38b/1509697940087/Milj%C3%B8risikovurdering%20av%20genmodifisert%20maishybrid%20Bt11%20x%20MIR604%20til%20mat,%20f%C3%B4r,%20import%20og%20prosessering.
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910en_US
dc.titleMiljørisikovurdering av genmodifisert maishybrid Bt11 x MIR604 til mat, fôr, import og prosessering under EU-forordning 1829/2003/EF (EFSA/GMO/UK/2007/50). Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer i Vitenskapskomiteen for mattryggheten_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record