Show simple item record

dc.contributor.advisorElstad, Ingunn
dc.contributor.authorNilsen, Gudrun
dc.date.accessioned2009-06-17T08:40:55Z
dc.date.available2009-06-17T08:40:55Z
dc.date.issued2009-04-28
dc.description.abstractStudien baserer seg på 20 voksne personers fortellinger om det å leve med langvarige, ikke maligne smerter. Informantene hadde hatt smerter fra tre til over tretti år, var henvist til en smertepoliklinikk i Nord Norge for videre utredning. Studien har fokus på hvordan livet med langvarige smerter kan arte seg for enkeltmennesker. Funnene viser at smertene etablerte seg som langvarige på en gradvis og snikende måte. De okkuperte informantenes oppmerksomhet, tok deres fokus bort fra omgivelsene og gjorde dem ukonsentrerte og glemske. Smertene opptrådte episodiske på en uforutsigbar måte, brøt inn i informantenes dagligliv og fellesskap med andre, reduserte deres arbeidsevne og medførte stadige brudd i hverdagslivet. Samtidig som smertene bestemte mye av dagsorden, var de usynlige for omgivelsene. Dette bidro til en situasjon hvor mange følte seg tilsidesatt og i en uverdig posisjon i lokalsamfunnet. <br>Informantene hadde begrenset nytte av tilbudte behandlingstiltak, og komplementær/alternativ behandling var kostnadskrevende og hadde kortvarig effekt. De hadde derfor utviklet egne individuelle strategier for å håndtere både smertene og de påtvungne endringene i hverdagen på, strategier som bar preg av det lokalsamfunnet de levde i. En av de sentrale strategiene for å normalisere livssituasjonen og opprettholde selvbilde og verdighet, var deres anstrengelser for å komme tilbake i lønnet arbeid. Flertallet av informantene la stor vekt på at de ikke godtok uføretrygd som et alternativ. De hadde erfart å få lite bistand fra helsepersonell eller andre i utviklingen av håndteringsstrategiene. Mange etterlyste faglig støtte og individuell veiledning, fortrinnsvis i lokalmiljøet. Studien frembringer pasienterfaringer som vil være av betydning for helsepersonell for å kunne utvikle mer presise behandlingstilbud som kan være til hjelp over tid for enkeltpersoner med langvarige smerter.en
dc.format.extent803490 bytes
dc.format.extent82454 bytes
dc.format.extent197081 bytes
dc.format.extent97752 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1907
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1665
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectNarrativ metodeen
dc.subjectLangvarige smerteren
dc.subjectIndividuelle håndteringsstrategieren
dc.subjectArbeid og verdigheten
dc.subjectTemporaliteten
dc.subjectProlonged painsen
dc.subjectNarrativesen
dc.subjectIndividual strategies for handling painsen
dc.subjectEmploymenten
dc.subjectDignityen
dc.subjectTemporalityen
dc.subjectHabitusen
dc.subjectStrategyen
dc.titleSmerter under nordlyset : den vanlige lidelsen. Det uvanlige livet : fortellinger fra hverdagslivet med langvarige smerteren
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record