Now showing items 1-1 of 1

    • Om foreldrepermisjon : rettigheter, konsekvenser av uttaket og mulige forbedringer 

      Alfsen, Elena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-15)
      Avhandlingen omhandler arbeidstakers rettigheter ved foreldrepermisjon, med hovedvekt på arbeidsmiljøloven §§ 12-5 og 12-6. Videre vil det vurderes hvorvidt permisjonen bør fordeles jevnere mellom foreldrene, med utgangspunkt i blant annet likestilling, likelønn og opptjening av ansiennitet. Det vil også vurderes hvordan en eventuell målsetning om jevnere fordeling kan oppnås. Denne vurderingen tar ...