Now showing items 1-1 of 1

    • Den ulovfestede adgangen til å fremme direktekrav i entrepriseretten. En analyse av HR-2018-2256-A. 

      Dovland, Ingrid Alida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-02)
      Avhandlingen gjelder den ulovfestede adgangen til å fremme direktekrav i entrepriseretten. Hovedproblemstillingen er hvilken adgang et tidligere ledd i kontraktskjeden har til å fremme et mangelskrav direkte mot et senere ledd i kontraktskjeden. Utgangspunktet for avhandlingen er en deskriptiv og en normativ analyse av HR-2018-2256-A, med det formål å vurdere Høyesteretts tilnærming til problemstillingen. ...