Now showing items 1-1 of 1

    • Politiprovokasjon som etterforskningsmetode og straffrihetsgrunn 

      Eggen, Sigurd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-03)
      Politiprovokasjon er når politiet ved infiltrasjon eller bruk av personer påvirker straffbare handlinger som andre foretar. Metoden blir hyppigst anvendt i etterforskningen av narkotikalovbrudd. Reglene om politiprovokasjon er ulovfestede, og utviklet gjennom Høyesterettspraksis. Utfordringen oppstår når man skal balansere hensynet til kriminalitetsbekjempelse på den ene side, og rettssikkerhetshensyn ...