Now showing items 1-1 of 1

    • Tvisteloven § 15-8 - amicus curiae 

      Eldjarn, Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-15)
      Avhandlingen er en rettsdogmatisk analyse av tvl. § 15-8 amicus curiae.