Now showing items 1-1 of 1

    • Bankenes frarådningsplikt overfor låntakere : blir formålet oppfylt? 

      Eliassen, Stine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
      Avhandligen redegjør for innholdet av bankenes frarådningsplikt i finansavtaleloven § 47. Videre blir det vurdert om den har oppfylt sitt formål om å hindre uheldige låneopptak. Vurderingen er gjort på bakgrunn av undersøkelser hos flere bankrådgivere, samt Kredittilsynets rapporter.