Now showing items 1-1 of 1

    • Den tidsmessige avgrensningen av preventiv nødverge 

      Jaklin, Sara Holthe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
      Oppgaven omhandler emnet preventiv nødverge, hvor fokuset er på den tidsmessige avgrensningen av nødvergesituasjonen. Problemstillingen er hvor lang tid i forkant av et angrep man har lovlig rett til å forsvare seg etter straffeloven § 48.