Now showing items 1-1 of 1

    • Verneting i grenseoverskridende kontraktsforhold. En analyse av Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 1. 

      Jansen, Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
      Utgangspunktet etter Luganokonvensjonen er at personer med bosted i en konvensjonsstat skal saksøkes ved domstolene i bostedsstaten, jf. artikkel 2 nr. 1 - ofte omtalt som domisilprinsippet. I saker om kontraktsforhold kan imidlertid saksøker velge å anlegge saken ved oppfyllelsesstedet til kontrakten, jf. artikkel 5 nr. 1. Dette er et unntak fra hovedregelen i artikkel 2 nr. 1. Unntakets nærmere ...