Now showing items 1-1 of 1

    • Fradragsrett for tap på fordringer : med fokus på interessefellesskap 

      Jensen, Anna S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
      Oppgavens tema er i hvilken utstrekning og når den som har lidt tap på fordring kan kreve tapet fradratt i sine øvrige inntekter. Spørsmålet er særlig problematisk ved interessefellesskap mellom debitor og kreditor: Når partene har sammenfallende interesser, er interne transaksjoner mellom dem ikke nødvendigvis markedsmessig motivert. I slike tilfelle kan transaksjonene lett tenkes styrt ut fra ...