Now showing items 1-1 of 1

    • Når barn har seksuell omgang med barn, barnerettslige- og strafferettslige spørsmål 

      Lagesen, Kristoffer Magnus Punsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-02)
      Denne avhandlingen omhandler barn som har seksuell omgang med andre barn. Når det gjelder dette temaet, så er det de strafferettslige og barnerettslige aspektene ved slike forhold jeg vil behandle. Situasjoner hvor barn har seksuell omgang med hverandre, strekker seg over et stort spekter, fra eksempelvis to 17-åringer som har frivillig seksuell omgang med hverandre, via to 13-åringer som ...