Show simple item record

dc.contributor.advisorWaage Nielsen, Erik
dc.contributor.authorEvjenth, Marie Hansen
dc.date.accessioned2020-09-18T09:06:06Z
dc.date.available2020-09-18T09:06:06Z
dc.date.issued2017-09-18
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er todelt. Hoveddelen av oppgaven er et narrativt litteraturstudium med mål å få en bred og god forståelse for hvilken struktur og funksjon C1-inhibitor har, hvilken effekt proteinet har i de ulike kaskadesystemene i kroppen hvor proteinet inngår som en regulator, samt hvilken rolle proteinet spiller i patogenesen ved hereditært angioødem, alt dette belyst med publikasjoner av T.E Mollnes, E.W Nielsen og medarbeidere ved immunologisk forskningslaboratorium, Nordlandssykehuset Bodø. Formålet med del to er å besvare i hvilken grad C1-INH er et akuttfaseprotein, slik det er angitt i litteraturen. Ved å gjennomføre søk i databaser som PubMed, Google Scholar og UpToDate, i tillegg til ulike verktøy som f.eks. felleskatalogen, har de artiklene som er brukt i denne oppgaven blitt valgt ut med bakgrunn i hvorvidt de svarte på de tingene jeg ønsket å vite om C1-inhibitor, for deretter å bli framstilt i teksten. De lokale publikasjonene ble funnet ved å gjøre følgende søk i PubMed: «C1 inhibitor Mollnes Nielsen», noe som gav 18 treff, hvorpå 16 artikler ble inkludert». Del to er analyse av målinger av C1-INH og CRP (n=125), sammenlinget med målinger av haptoglobin og CRP (n=10350). Statistikk og grafer er laget ved hjelp av GraphPad Prism, og tallene er hentet ut ved hjelp av rapporteringsverktøyet Qlikview direkte fra DIPS- labdatabase. C1-INH har viktige funksjoner i komplementsystemet, kallikrein-kinin-systemet, koagulasjonskaskaden og fibrinolysen. Forskergruppen ved Mollnes og Nielsen har sett på dette proteinet i mange ulike settinger, og de blir presentert i denne oppgaven. Blant viktige funn er at C1-INH viser seg å ikke være en god hemmer av komplementsystemet sammenlignet med andre hemmere. C1-INH har også vist seg å kunne ha fordelaktige funksjoner ved sepsis, da mange av kaskadesystemene som proteinet regulerer er involvert i patogenesen ved sepsis. Videre viser vi i slutten av oppgaven at C1-INH i liten grad oppfører seg som et akuttfaseprotein i våre målinger, hvor vi sammenligner målinger av C1-INH og haptoglobin opp mot CRP-økning i samme prøve. Økningen av C1-INH er sparsom og uten diagnostisk betydning.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19429
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleC1-inhibitor. Betydning i sykdom og terapi -Et narrativt litteraturstudium belyst med publikasjoner av T.E Mollnes, E.W. Nielsen og medarbeidere ved immunologisk forskningslaboratorium Nordlandssykehuset Bodøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record