Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.authorSætre, Synnøve
dc.date.accessioned2020-09-25T15:31:28Z
dc.date.available2020-09-25T15:31:28Z
dc.date.issued2020-05-14
dc.description.abstractDenne studien har hatt som mål å undersøke sang som pedagogisk verktøy i gehørundervisningen. Studien har basert seg på hva gehørpedagoger i høyere utdanning mener er gode begrunnelser for å bruke sang som verktøy. Utgangspunktet for drøftingen av resultatene har vært forskning om indre gehør og audiering, og om hukommelse, og hvordan dette kan ha betydning for pedagogisk virksomhet. Dataene har blitt utviklet gjennom tre dybdeintervjuer i tillegg til en spørreundersøkelse. Resultatene tyder på at det å bruke sang som verktøy i gehørundervisningen har flere fordeler, hvor den mest uttalte er å trene opp og teste studentenes indre gehør og audieringsevne. Å synge i gehørundervisningen ansees å bidra til å utvikle studentenes auditive forestillingsevne. Studiens informanter sier at en instrumentalist med god audieringsevne vil få bedre intonasjon, frasere bedre og i større grad være en trygg, kyndig og uttrykksfull musiker. Sang som verktøy gir også læreren mulighet til å «gå inn i studentens hode» og dermed i større grad forstå hva studenten hører i sitt indre. Sang skaper ifølge studiens informanter glede, gir en god opplevelse og bidrar til et bedre læringsmiljø. Det vil derfor være viktig å etterstrebe en trygghet i klasserommet slik at alle studenter føler seg komfortable med sangaktiviteten, også de som fremstår som usikre eller ikke ønsker å synge. En systematisk utvikling av audieringsevnen kan hjelpe studentene til å mestre sangen slik at den kan bli et verktøy i deres musikerkarriere. Informantene i denne studien mener at enhver som jobber med musikk burde kunne bruke sang som et verktøy for å kunne kalle seg en helhetlig musiker.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19486
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDMUS-3902
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114en_US
dc.subjectGehøren_US
dc.subjectSangen_US
dc.subjectAudieringen_US
dc.subjectIndre gehøren_US
dc.subjectHørelæreen_US
dc.subjectGehørundervisningen_US
dc.subjectGordonen_US
dc.subjectSang som verktøyen_US
dc.subjectKarpinskien_US
dc.subjectKodályen_US
dc.subjectProduksjonseffektenen_US
dc.subjectSang og hukommelseen_US
dc.titleSyng ut! - En kvalitativ studie om begrunnelser for å synge i gehørfageten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)