Show simple item record

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorHegghammer, Tone Lokkertsen
dc.date.accessioned2009-07-02T13:25:21Z
dc.date.available2009-07-02T13:25:21Z
dc.date.issued2009-06-01
dc.description.abstractStudiet av fjernledelse i en geografisk spredt statlig organisasjon viste at lederadferd og fysisk avstand har signifikant betydning for medarbeideres opplevelse av rolleklarhet, rollekonflikt, affektiv forpliktelse, bemyndigelse og samspill mellom ledere og de som ledes. Det ble også samlet påvist en større betydning av lederadferd enn fysisk avstand for disse faktorene. Bruk av samarbeidsteknologi for informasjon, kommunikasjon og samarbeid i organisasjonen viste ingen betydning for faktorene. Samtlige faktorer som kunne forklares av avstand, økte med økende geografisk spredning av medarbeidere, med unntak av rollekonflikt som avtok jo mer spredt medarbeidere var. Det å vise interesse for resultater blant de som ledes og verdsette disse, var den lederadferd som hadde størst og positiv forklaringskraft for utfallsvariablene. I den kombinerte kvalitative og kvantitative undersøkelsen blant ledere og de som ledes på ulike nivå i organisasjonen ble det undersøkt hvilken betydning ulike former for lederadferd, kategorisert som motivering, støtte, kontroll og å vise resultatinteresse, har for medarbeideres opplevelse av utfallsfaktorene. Det ble kontrollert for demografiske forhold som alder, utdanning, ansettelsestid og rolle i organisasjonen. I tillegg ble to generelle avstandsvariabler benyttet som kontroller ut fra at også andre former for avstand enn fysisk avstand kan ha betydning for de undersøkte faktorene.en
dc.format.extent327503 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1950
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1708
dc.language.isonob
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDSTV-6900nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en
dc.titleFjernledelse - betyr lederadferd mer enn avstand?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record