Show simple item record

dc.contributor.advisorKvande, Monica
dc.contributor.authorÖrn, Maria
dc.contributor.authorLysvold, Solveig
dc.date.accessioned2020-10-09T08:30:21Z
dc.date.available2020-10-09T08:30:21Z
dc.date.issued2020-05-08
dc.description.abstractBakgrund Intensivvården har blivit mer avancerad vilket för till att fler patienter överlever kritisk sjukdom. Patienter som vårdats med intensivvård kan drabbas av nytillkomna eller förvärrade symtom fysiskt, psykiskt och kognitivt. Detta kallas ”post intensive care syndrome”. ”Post intensive care syndrome” kan ha en negativ inverkan på patienters upplevda livskvalitet och påverka många olika delar av patienters liv. Syfte Syftet med studien var att söka ökad kunskap och förståelse för hur ”post intensive care syndrome” påverkar patienternas liv efter utskrivning från intensiven, genom ett patientperspektiv. Metod Vi har gjort en litteraturstudie med systematisk tillnärmning samt tematisk analys. Litteraturen söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Sex kvalitativa intervjustudier inkluderades. Resultat Genom tematisk analys fann vi tre huvudteman och sex underkategorier. Huvudteman är ”En ny verklighet som innebär förändringar”, ”Att lära sig gamla saker på nytt” och ”Patienterna har verkliga drömmar och minnen från intensiven”. Konklusion ”Post intensive care syndrome” påverkar patienter på ett allomfattande vis där de beskriver ett liv innan och efter kritisk sjukdom och intensivvård. Både positiva och negativa förändringar rapporterades. De får lära sig att förhålla sig till en kropp med nya begränsande symtom, en ny identitet och en ny roll inom familjen. Alla patienter kunde inte komma tillbaka till sin vardag så som den var före kritisk sjukdom. Att få information och stöd kunde vara till hjälp för att hantera en vardag med ”post intensive care syndrome”.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19568
dc.language.isosween_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.title"Livet efter intensiven" - en litteraturstudie om tidigare intensivpatienters upplevelser och erfarenheter med "post intensive care syndrome"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)