Show simple item record

dc.contributor.advisorFause|, Åshild
dc.contributor.authorLundin, Solveig
dc.date.accessioned2020-10-16T07:49:10Z
dc.date.available2020-10-16T07:49:10Z
dc.date.issued2020-06-04en
dc.description.abstractUtgangspunktet til studien var erfaringer at pasienter som levde med allmennfarlig smittsomme sykdommer var bekymret for at de måtte flytte på sykehjem. De fryktet at de skulle bli møtt med smittefrykt hos fagpersonene som skulle utøve sykepleie hos dem, og at pleien derfor skulle bli uforsvarlig og påføre dem ekstra plager og bekymringer. Globalt er allmennfarlig smittsomme sykdommer en utfordring for mennesket og samfunnet. I Norge har vi vært skånet for de store utbruddene. Vi har lover og forskrifter som forteller hvordan vi forholde oss til disse sykdommene. Det har medført at helsemyndighetene har kontroll på smittespredningen av allmennfarlig smittsomme sykdommer. Disse sykdommene kan skape frykt i samfunnet, frykt hos helsepersonell og frykt hos pasientene som lever med sykdommene. Det var grunn til å undersøke temaet. Problemstillingen til studien var: Hvordan erfarer sykepleiere at de utøver forsvarlig pleie og omsorg til pasienter på sykehjem for å forhindre spredning av allmennfarlig smittsomme sykdommer? Studien er kvalitativ, og empirien er hentet inn gjennom intervjuer av tre sykepleiere på ett sykehjem. Hovedfunnene i studien beskriver at sykepleierne hadde god kunnskap i å utøve forsvarlig sykepleie til pasienter med allmennfarlig smittsomme sykdommer på sykehjemmet hvor de jobbet. Det som var viktigst for dem var å forhindre smittespredning, og at pasientene opplevde respekt og verdighet. Sykepleierne opplevde utfordringer i dette arbeidet. En stor del av pleiegruppen var ikke sykepleiere. Informantene i studien hadde ansvar for pasientene, men de andre pleierne hadde ikke samme kunnskap om å utøve sykepleie til allmennfarlig smittsomme sykdommer som de selv. Sykepleierne uttrykte uro for forsvarligheten på pleien med bakgrunn i situasjoner de opplevde med jevne mellomrom. Sykepleierne opplevde også utfordringer med fasilitetene til sykehjemmet og muligheten til å opprette god hygiene ikke var funksjonelt for å utøve sykepleie til pasienter med komplekse sykehistorier. Da ble forsvarligheten også satt på prøve med tanke på smittevern. Sykepleierne på sykehjemmet hadde ansvar for utfordringer de selv ikke klarte å påvirke. De var avhengig av forståelse for problemenes omfang og alvorligheten med å ikke gjøre tiltak. Utfordringer av slik karakter over lang tid vil føre til flukt fra yrket. Det viser statistikk og forskning. Og bekymringene til pasientene og uforsvarlig pleie og omsorg blir vanskelig å gjøre noe med om ikke sykepleierne blir hørt og tas alvorlig.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19608
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDSYP-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleSykepleieres erfaringer i å utøve sykepleie til sykehjemspasienter med allmennfarlig smittsom sykdom - en kvalitativ studieen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record