Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinholt Simonsen, Bente Agnes
dc.contributor.authorBakkejord, Synnøve
dc.date.accessioned2020-10-16T07:49:17Z
dc.date.available2020-10-16T07:49:17Z
dc.date.issued2020-06-09en
dc.description.abstractBakgrunn: Hesteassisterte intervensjoner har lenge vært en del av behandling for fysisk helse, da i form av for eksempel terapiridning ved funksjonshemninger. Innenfor psykisk helse er det derimot lite utbredt, men har vokst i omfang de siste årene. Hensikt: Psykisk helse er noe som angår alle, og påvirker hele samfunnet. I nyere tid flyttes mye av behandlingsansvaret fra institusjoner og sykehus, tilbake til kommunene. Det er derfor viktig å finne gode behandlingsalternativer der folk bor. Dette i tillegg til gode forebyggende tiltak for psykisk helse på landsbasis. Problemstilling: Hvorfor og hvordan drive med hesteassisterte intervensjoner innenfor psykisk helse i dagens samfunn? Fagfolks erfaringer fra arbeid i psykisk helse hvor hest er en sentral del av praksis. Metode: Kvalitative forskningsintervju av fagpersoner som jobber med hesteassisterte intervensjoner. Teori: Det teoretiske grunnlaget for studien omhandler forskningsbasert kunnskap fra 11 forskjellige studier og 3 systematiske oversiktsartikler. I tillegg kommer faglitteratur om sentrale teoretiske perspektiver samt studiens kontekst. Resultater: De tre forskjellige kategoriene som kom fram av analysen var som følger: «Får være med å bidra til at mennesker bli kjent med seg selv på en ny måte», «Opplever at samarbeid med hester gir mestring, vekst og trygghet» og «Motiveres av å jobbe mot bedre profesjonelt og mellommenneskelig samarbeid». Konklusjon: Fagpersoner som arbeider med hesteassisterte intervensjoner i Norge i dag opplever at hester kan bidra til at mennesker med psykiske utfordringer får en ny arena, en ny innsikt i egen situasjon og levemåte. De refererer til et møte mellom menneske og dyr hvor mennesker føler seg møtt, sett og hørt. De forteller om en likeverdighet som legger grunnlag for verdiskapning og mestring for mennesker som trenger det. De forteller om klienter som opplever bedring i psykisk helse med økt følelse av trygghet, mestring og selvfølelse. Det virker tydelig at hesteassisterte intervensjoner i Norge i dag avhenger av samarbeid mellom fagpersonell og bedrifter, som kunne hatt stor nytte av å anerkjennes i større grad som kunnskapsbasert, viktig behandling. Nøkkelord: Hest, Hesteassistert, Psykisk helse, Hesteassisterte intervensjoner, Behandling, Behandlere, Terapeuter, Motivasjon, Yrkesvalg.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19609
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleHest som samarbeidspartner i psykisk helseen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record