Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Gunn
dc.contributor.authorLundblad, Ingvild Wasmuth
dc.date.accessioned2020-10-16T07:49:25Z
dc.date.available2020-10-16T07:49:25Z
dc.date.issued2020-06-09en
dc.description.abstractEn vesentlig del av behandling for ungdom med anorexia nervosa (anoreksi) er å sikre tilstrekkelig næringsinntak. Ved behandling i sengepost ved en spesialavdeling for spiseforstyrrelser, har miljøterapeuter tradisjonelt hatt hovedansvaret for gjennomføring av måltidene. I Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser er familiebasert behandling gitt sterk anbefaling. Behandlingsmodellen Family-Based Treatment (FBT) er veletablert for poliklinisk behandling og støtter foreldre til å ta ansvar for å gjenopprette næringsinntaket for barnet sitt. Hovedprinsipper ved FBT benyttes i økende grad ved sengeposter som behandler ungdom med anoreksi. Det er gjort lite forskning på familiebasert behandling i sengepost, og vi har derfor begrenset innsikt i de erfaringer og utfordringer miljøterapeuter opplever ved denne tilnærmingen. Hensikten med studien er å kartlegge utfordringer erfart av miljøterapeuter når de har veiledning med foreldre i forbindelse med måltidsituasjoner. Studien er kvalitativ, med empirisk materiale innhentet ved seks semistrukturerte intervjuer av miljøterapeuter. Analysen er inspirert av prinsippene for systematisk tekstkondensering. Analysen førte til tre hovedgrupper som representerer resultatene: 1) Å nå fram til økt innsikt hos foreldre, 2) Å møte manglende forståelse hos foreldre og 3) Å være fleksibel under uklare rammer. Fra et miljøterapeutisk perspektiv ble flere utfordringer identifisert i bruk av FBT prinsipper i sengepostbehandling. Denne studien avdekker flere aspekter som er krevende, og videre studier bør fokusere på erfaringer fra flere perspektiv, for å få mer kunnskap om bruk av FBT prinsipper i behandling av anoreksi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19610
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en_US
dc.title«Noen foreldre følger veiledning, andre gjør det helt motsatte.» Familiebasert behandling i en sengepost for ungdommer med anoreksi. En kvalitativ studie av miljøterapeuters utfordringer når de veileder foreldre i forbindelse med måltidsituasjoner.en_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record