Show simple item record

dc.contributor.advisorTunby, Jorunn
dc.contributor.authorLarsen, Aina
dc.date.accessioned2020-10-16T07:49:55Z
dc.date.available2020-10-16T07:49:55Z
dc.date.issued2020-05-01en
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Dagens teknologiske og medisinske utvikling har redusert spedbarnsdødeligheten, og den har ført til høyere overlevelsesrate for spedbarn født med alvorlige, sjeldne og potensielt dødelige sykdommer. Nesten halvparten av barna med behov for palliasjon dør i løpet av første leveår, og totalt dør 150 spedbarn i Norge årlig. Hensikt: Å undersøke hva som er barnesykepleierens ansvar og oppgaver i palliativ behandling til spedbarn på en nyfødt intensiv avdeling. Metode: En litteraturstudie med en systematisk tilnærming. Åtte artikler er inkludert, fire kvalitative artikler hvor det er brukt intervju, en spørreundersøkelse, to litteratur gjennomganger, og en studie gjort med delphie teknikk. Det er utført tematisk analyse for å identifisere aktuelle temaer av artiklene Funn: Aktuelle temaer som ble identifisert i artiklene om palliativ behandling var smerter- og symptomlindring av spedbarnet, kommunikasjon med familie, at barnesykepleier må lage minnesmerker og ha kunnskap om kultur og tro er viktig. Andre tema er oppgaver som må gjøres etter spedbarnet er død og sykepleiedokumentasjon. Miljøet rundt spedbarnet er et annet aktuelt tema. Forbedringsarbeid for at sykepleier skal bli bedre i palliativ behandling, er debrifing etter hendelser, kurs- eller videre utdanning i palliativ omsorg. Konklusjon: Barnesykepleierens ansvar og oppgaver i palliativ behandling er i hovedsak å håndtere smerter- og symptomlindring av spedbarn. Videre er nødvendige oppgaver kommunikasjon med familie, hva som skal gjøres med spedbarnet etter døden, hjelpe familien med å kontakte begravelsesbyrå, prest eller andre instanser. Det medfører at barnesykepleier må ha kunnskap om kultur og tro. En annen oppgave er at barnesykepleieren lager minnesmerker som familien kan ta med seg hjem. Andre oppgaver barnesykepleieren har er å dokumentere det som er gjort med barnet, legge til rette for at miljøet rundt barnet og familien er så optimalt som mulig. For at barnesykepleier skal utvikle seg i palliativ behandling, er kurs om temaet, debrifing etter hendelser og videreutdanning i palliativ omsorg aktuelt. Barnesykepleierens ansvar og oppgaver blir tydeligere ved å systematisere dette i en veileder eller prosedyre, og den palliative behandlingen vil følges opp på best mulig måte av alle. Dette vil være med på å øke kvaliteten på palliativ pleie. Søkeord: Lindrende behandling, palliativ behandling, terminalpleie, livets slutt, døende, dødssyk sykepleier, barnesykepleier, nyfødtsykepleier, NICU sykepleier, spedbarnen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19611
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDSYP-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titlePalliativ pleie til spedbarnen_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record