Show simple item record

dc.contributor.advisorKolnes, Liv Jorunn
dc.contributor.authorNæss, Caroline Ringø
dc.date.accessioned2020-10-19T20:06:05Z
dc.date.available2020-10-19T20:06:05Z
dc.date.issued2020-05-12
dc.description.abstractI analysen av intervjumaterialet ble tre hovedtema identifisert; den terapeutiske relasjonen, kroppslige endringer og eierskap til egne følelser. Under den terapeutiske relasjonen var det å oppleve forutsigbarhet og kjenne seg trygg og føle seg respektert avgjørende for å få noe ut av behandlingen. Psykomotorisk fysioterapi opplevdes som en trygg kontekst hvor informantene gradvis kunne gi slipp på kroppslige spenninger, de fikk en bedre kontakt med kroppen og erfaringer med nye måter å bevege seg på, noe de også klarte å integrere i hverdagen. De erfarte i større grad kroppen som sin egen og følte seg mer “hjemme” i sin egen kropp. Det å erfare å bli bekreftet og anerkjent av terapeuten, og det å ha fått større aksept for egen kropp, ser også ut til å ha bidratt til at informantene opplever et styrket selv og en bedre selvfølelse. Informantene erfarte at de fikk bedre kontakt med egne grenser, en større fleksibilitet i relasjon til tidligere fastlåste grenser, samt muligheter for å utfordre disse. Endelig viser resultatene at informantene i større grad synes å åpne opp for, sette ord på og stå opp for egne følelser. Det kan se ut som at de erfarte å få mer eierskap til egne følelser. Å være fortrolig med egne følelser kan ha bidratt til at de følte seg tryggere og tydeligere i sosiale og relasjonelle sammenhenger. Studien gir indikasjoner på at psykomotorisk fysioterapi kan være en hensiktsmessig del av behandlingen for personer med anoreksi. Tilnærmingen kan hjelpe pasienten å bli kjent med og akseptere egen kropp, samt aspekter knyttet til følelser og grenser. Psykomotorisk fysioterapi er en tilnærming der kroppen og selvet ikke kan skilles fra hverandre. Det at samtalen har en viktig plass i den psykomotoriske behandlingen innebærer at pasienten sammen med terapeuten kan reflektere over sin aktuelle situasjon, vanskelige livserfaringer og klare å se kroppslige sammenhenger. Nøkkelord: Anoreksia nervosa, Norsk psykomotorisk fysioterapi, den terapeutiske relasjonen, kroppslige endringer, eierskap til egne følelser.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19640
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3901
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.title“Det slipper, du puster og beveger deg på en annen måte” – Erfaringer med psykomotorisk fysioterapi hos kvinner med anoreksia nervosaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record