Show simple item record

dc.contributor.advisorBernt, Heiberg
dc.contributor.authorKaldal, Jørgen Hovland
dc.date.accessioned2020-10-19T21:49:19Z
dc.date.available2020-10-19T21:49:19Z
dc.date.issued2020-05-31
dc.description.abstractI oppgaven gjøres det rede for endringen i den strafferettslige regelen om tilregnelighet, gitt i strl. § 20, av vilkåret "psykotisk" til "sterkt avvikende sinnstilstand". Den endrede normen er utformet etter et modifisert blandede prinsipp, til forskjell fra tidligere, hvor regelen var utformet etter et medisinske prinsipp. Som følge av dette er det ikke tilstrekkelig at gjerningspersonen var i en ”sterkt avvikende sinnstilstand” på gjerningstidspunktet. I tillegg må det begrensende vilkåret ”utilregnelig på grunn av” være innfridd. Avgjørende for om tilstandsvilkåret er oppfylt, er hvorvidt den avvikende sinnstilstanden medfører en ”vesentlig brist i virkelighetsforståelsen og/eller funksjonsevnen” til gjerningspersonen. I de tilfeller der tilstandsvilkåret er oppfylt, kreves det som følge av ordlyden ”utilregnelig på grunn av”, at det vurderes om det er ”rimelig og rettferdig å straffe tiltalte”. Etter at det i denne oppgaven er redegjort for innholdet i den endrede regelen, gis det en normativ drøftelse av om, og i hvilken grad, endringens målsetninger realiseres. Samlet sett medfører endringen at flere av de ønskelige målsetningene oppnås, men i ulik grad. Etter en grundig normativ drøftelse, konkluderes det med at endringens målsetninger er realisert i så stor grad som det er mulig å realisere disse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19646
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.titleFra ”psykotisk” til ”sterkt avvikende sinnstilstand” i strl. § 20. En endring til det bedre?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)