Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, John-Bjarne
dc.contributor.authorIsaksen, Trond
dc.date.accessioned2020-10-31T21:14:12Z
dc.date.available2020-10-31T21:14:12Z
dc.date.issued2020-11-27
dc.description.abstractVenøs tromboembolisme (VTE) er en fellesbetegnelse på dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). VTE er en vanlig og alvorlig karsykdom hvor forekomsten har vært svakt økende de siste årene. Marine omega-3 fettsyrer (n-3 PUFAs) har flere gunstige effekter på hemostasemekanismen. Målet med denne doktorgradsavhandlingen var å undersøke sammenhengen mellom inntak av marine n-3 PUFAs i kosten og risikoen for VTE i befolkningen. Det har tidligere blitt gjennomført få studier om emnet og disse har vist til dels motstridende resultater. Dette kan delvis forklares av at tidligere studier har brukt ulike mål på fiskeinntak (total fiskeinntak, mager og fet fisk, og estimert inntak av n-3 PUFAs) og i ulik grad tatt hensyn til at fiskeinntaket varierer over tid. I våre studier har vi estimert inntaket av n-3 PUFAs ut fra repeterte målinger av kostholdet i Tromsøundersøkelsen. Vi har beregnet risikoen for førstegangs VTE, risikoen for tilbakefall av VTE, og risikoen for VTE etter større kirurgiske inngrep, sett i forhold til mengden marine n-3 PUFAs i kosten. I den første studien fant at n-3 PUFAs inntak på mer enn 4,7 gram per uke var assosiert med en 22-26% lavere risiko for førstegangs VTE, og en 39-60% redusert risiko for provosert lungeemboli. I den andre studien fant vi en gunstig men beskjeden effekt på risikoen for tilbakevendende VTE. I tilleggsanalyser fant vi en 55% redusert risiko for tilbakefall hos pasienter med uprovosert VTE, en 49% redusert risiko hos kreftfrie pasienter og en 51% redusert risiko etter dyp venetrombose (DVT) hos pasienter med et høyt inntak av n-3 PUFAs. I den siste studien fant vi en betydelig lavere risiko (odds-ratio) for å ha gjennomgått større kirurgiske inngrep som en utløsende faktor for VTE hos pasienter med høyt inntak av PUFAs n-3 sammenlignet med lavt inntak (OR: 4,1 mot 11,8). Våre funn kan tyde på at høyt inntak av n-3 PUFA i den generelle befolkning beskytter mot førstegangs- og residiverende VTE og kirurgi-relatert VTE. Framtidige studier må bekrefte våre funn og avdekke underliggende mekanismer.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractOmega-3 fatty acids of marine origin (n-3 PUFAs) have beneficial effects on the hemostatic system. Yet, the effect on the risk of venous thromboembolism (VTE) in the population is disputed, at least in part because the assessment of n-3 PUFAs intake over time is challenging. We used comprehensive dietary data from the 4th survey of the Tromsø Study, and accounted for changes in the diet in the subsequent 6th survey, and calculated the total intake of n-3 PUFAs of marine origin. First, we found that an intake of n-3 PUFAs exceeding 4.7 grams per week was associated with a 22-26% lower risk of VTE. Higher intake did not add to the effect, and this apparent threshold effect was larger for pulmonary embolism (31-47% reduced risk) than for deep vein thrombosis. In the second study, we observed a slight reduced risk of recurrent VTE in those with a high compared to a low intake of n-3 PUFAs. Finally, we found a reduced risk of having a surgery as a trigging event in VTE patients with a high compared to those with a low n-3 PUFAs intake (Odds Ratio: 4.1 vs. 11.8). Our findings may suggest that a high dietary intake of n-3 PUFAs protect against incident and recurrent VTE along with surgery-related VTE in the general population.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19730
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.haspart<p>Paper I: Isaksen, T., Evensen, L., Johnsen, S.H., Jacobsen, B.K., Hindberg, K., Brækkan, S.K. & Hansen, J.-B. (2019). Dietary intake of marine n-3 polyunsaturated fatty acids and future risk of venous thromboembolism. <i>Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis, 3</i>(1), 59-69. Also available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/14779> https://hdl.handle.net/10037/14779</a>. <p>Paper II: Isaksen, T., Evensen, L., Brækkan, S.K. & Hansen, J.B. (2019). Dietary intake of marine polyunsaturated n-3 fatty acids and risk of recurrent venous thromboembolism. <i>Thrombosis and Haemostasis, 119</i>(12), 2053-2063. Published version not available in Munin due to publisher’s restrictions. Published version available at <a href=https://doi.org/10.1055/s-0039-1697663>https://doi.org/10.1055/s-0039-1697663</a>. Accepted manuscript version available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/18156>https://hdl.handle.net/10037/18156</a>. <p>Paper III: Isaksen, T., Evensen, L.H., Hindberg, K., Brækkan, S.K. & Hansen, J.B. Impact of dietary marine n-3 polyunsaturated fatty acids on surgery as a trigger for venous thromboembolism – results from a case-crossover study. (Manuscript).en_US
dc.relation.isbasedonTromsøundersøkelsen 4 og 6en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleDietary intake of marine polyunsaturated fatty acids and incidence, recurrence and mortality related to venous thromboembolismen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record