Show simple item record

dc.contributor.advisorMarius, Storvik
dc.contributor.authorSkjerlie, Marita
dc.date.accessioned2020-11-16T08:17:49Z
dc.date.available2020-11-16T08:17:49Z
dc.date.issued2020-06-15
dc.description.abstractTema for oppgaven er domstolstilgang ved vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven, herunder om rettssikkerheten er tilstrekkelig. Den første september 2017 trådte det i kraft flere endringer i psykisk helsevernloven. Formålet med lovendringen var blant annet å øke rettssikkerheten til pasientene. I oppgaven foretas den en analyse av gjeldene rett og det gjøres rede for om personer som blir utsatt for tvangsmedisinering har tilgang til å overpøve vedtaket hos domstolen. I lys av konklusjonen tas det stilling til om rettsikkerheten til pasientene er tilstrekkelig. I oppgaven gjøres det rede for hva som ligger i retten til en effective remedy etter EMK artikkel 13, utfordringene med fri rettshjelpsordningen og skille mellom formell domstolsdgang og reell domstolstilgang.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19848
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectRettsvitenskapen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.titleDomstolstilgang for vedtak om tvangsmedisinering etter psykisk helsevernloven. Er rettssikkerheten tilstrekkelig?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)