Show simple item record

dc.contributor.advisorToril Agnete, Larsen
dc.contributor.authorPedersen, Eirin Sofie
dc.date.accessioned2020-12-17T06:45:58Z
dc.date.available2020-12-17T06:45:58Z
dc.date.issued2020-12-07en
dc.description.abstractForebyggende og helsefremmende hjemmebesøk for eldre er et tilbud for eldre som i utgangspunktet ikke har andre tjenester fra helse- og omsorg. Norge har praktisert FHB siden 1980- tallet, men i varierende grad i kommunene. Felles for de fleste FHB er at samtalen er rettet mot hva den enkelte selv kan gjøre for å opprettholde god helse, funksjonsevne og sosial deltakelse. Hensikten med studien er å få en dypere forståelse av hvordan sykepleiere arbeider med FHB, hvilke vurderinger de gjør og hvordan de erfarer FHB. Slik kunnskap kan komme til nytte for kommuner som holder på med FHB og for de kommuner som er i oppstartsfasen av et slikt tilbud. I studien anvendes kvalitativ metode, der seks sykepleiere ble intervjuet. Funn i studien viser at kompleksiteten av FHB er stor og at det er mange elementer som medvirker til hvordan tilbudet organiseres og utføres i kommunene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20080
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3904
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titleForebyggende og helsefremmende hjemmebesøk for eldre. Sykepleieres erfaringer og vurderingeren_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)