Show simple item record

dc.contributor.advisorSigurdsen, Randi
dc.contributor.authorLockert, Ida Solfrid
dc.date.accessioned2020-12-18T10:33:02Z
dc.date.available2020-12-18T10:33:02Z
dc.date.issued2019-12-16
dc.description.abstractOppgaven tar sikte på å finne ut om det finnes en overlapp mellom veiledende uttalelser gitt i medhold av forvaltningsloven § 11 og den ulovfestede adgangen til bindende forhåndstilsagn. Oppgaven går først gjennom utstrekningen av fvl. § 11, og behandler herunder områder som det må tas særlig hensyn til i forbindelse med veiledning, som utledingsretten. Områder hvor veiledningsplikten strekker seg lengre enn den alminnelige forståelse av § 11 vil særlig være relevant i forbindelse med grensedragningen til bindende forhåndstilsagn. Videre tar oppgaven sikte på om det er adgang til forhåndsbinding på ulovfestet grunnlag, og i så tilfelle på hvilke vilkår. Det først adgangen til bindende forhåndstilsagn på lovfestet område for å vurdere om det er momenter fra den lovfestede adgangen som kan gjøre seg gjeldende på ulovfestet område. Det blir så tatt en gjennomgang av relevant praksis i forbindelse med den ulovfestede adgangen for å vurdere den konkrete adgangen og de ulike vilkårene Høyesterett har oppstilt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20093
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902
dc.subjectForvaltningsretten_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en_US
dc.titleBetydningen av forvaltningens forhåndsuttalelser. Spesielt om grensen mellom veiledningsplikten og bindende forhåndstilsagnen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)