Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Liss Trine
dc.date.accessioned2021-02-07T21:49:51Z
dc.date.available2021-02-07T21:49:51Z
dc.date.issued2021-03-12
dc.description.abstractAvhandlingen består av seks artikler basert på studier fra sykepleierutdanning i Finnmark, og belyser ulike aspekter ved sykepleierutdanningens samfunnsoppdrag. Hensikten med artiklene er å bidra til økt kunnskap om urfolksperspektiv, utfordringer som stabilisering og rekruttering av sykepleiere til distriktene, samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste, samt pedagogiske tilnærminger i utdanningen som gir handlingskompetanse. Samtlige artikler er innenfor satsningsområdet ved UiT- Norges arktiske universitets strategi mot 2022. Artikkel 1 diskuterer hvordan desentralisert utdanning (DSU) kan være et verktøy for å forbedre helsetjenestene i rurale områder i den cirkumpolare regionen. Artikkel 2 vurderer hvordan DSU kan bidra til samfunnsoppdraget i rurale arktiske Norge. Tredje artikkel ser på hvordan universitetet kan imøtekomme kommunehelsetjenestens behov for sykepleiere med rural kompetanse. I fjerde artikkel evalueres dialogkonferanse som pedagogisk verktøy for å oppnå mer sammenheng mellom teori og praksis. Artikkel 5 utforsker utfordringer ved implementering av IKT i kommunehelsetjenesten i forbindelse med Samhandlingsreformen. Artikkel seks er en studie som belyser sykepleierutdanningene i Norges urfolksperspektiv. I perioden 1991-2014 ble det utdannet 191 sykepleiere ved DSU, og det er økende tendens til flere søkere utenfra Finnmark. Studiene viser at studenter på DSU ikke ville søkt på ordinær utdanning. Fleksibilitet i organisering av studiet var viktig for studenter i primærnæringer. Det er ikke forskjell på karakternivå og alder på DSU studenter sammenlignet med ordinære kull. DSU studenter fra Finnmark blir i Finnmark etter endt utdanning, de kjenner både kulturen og behovene til befolkningen i små kommuner. Støtte fra hjemkommunen var viktig for at studentene tok arbeid der etter endt utdanning. Sykepleiere udannet i DSU med over fem års erfaring savnet vektlegging av organisatorisk kompetanse i utdanningen. Fagplanene til sykepleierutdanningene i Norge viste at ingen hadde læringsutbytte på samisk kultur og språkforståelse. Urfolksperspektivet er på bakgrunn av dette tatt inn i ny felles rammeplan for helse- og sosialutdanninger.en_US
dc.description.doctoraltypedr.philos.en_US
dc.description.popularabstractThe dissertation is based on studies with different methodological approaches undertaken at the nursing education institution in Finnmark, and sheds light on various aspects of the University's social responsibility. The purpose of the dissertation is to contribute towards increased knowledge of indigenous peoples' perspectives, better understand the challenges of recruitment of nurses to rural regions, shed light on linkages between front-line and specialist health services, as well as improve the understanding of effective educational approaches. Students at the decentralized education programme would not apply for ordinary on-campus education programmes. Flexibility in the organization of the programme was important for students related to the primary sector of the economy. Decentralized educated students remain in the County after graduation. None of the programmes of nursing education in Norway had concrete learning targets on the Sami indigenous culture and language.en_US
dc.description.sponsorshipNasjonalt senter for distriktsmedisin - NSDMen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/20526
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.relation.haspart<p>Paper 1: Nilsen, G., Huemer, J. & Eriksen, L. (2012). Bachelor studies for nurses organized in rural contexts – a tool for improving the health care services in circumpolar region? <i>International Journal of Circumpolar Health, 71</i>(1). Also available in Munin at <a href= https://hdl.handle.net/10037/20525> https://hdl.handle.net/10037/20525</a>. <p>Paper 2: Eriksen, L. & Huemer, J. (2019). The contribution of decentralized nurse educations to social responsibility in rural Arctic Norway. <i>International Journal of Circumpolar Health, 78</i>(1), 1691706. Also available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/17095>https://hdl.handle.net/10037/17095</a>. <p>Paper 3: Huemer, J.& Eriksen, L. (2020). Utdanningens innretning i forhold til samfunnets behov. (Manuscript). <p>Paper 4: Eriksen, L. & Huemer, J. (2013). Dialogkonferanse i klasserommet. <i>Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 97</i>, 4-16. Published version not available in Munin due to publisher’s restrictions. Also available at <a href=https://www.idunn.no/npt/2013/01/dialogkonferanse_i_klasserommet_-_bro_til_bedre_lring>https://www.idunn.no/npt/2013/01/dialogkonferanse_i_klasserommet_-_bro_til_bedre_lring</a>. Accepted manuscript version available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/14316>https://hdl.handle.net/10037/14316</a>. <p>Paper 5: Huemer, J. & Eriksen, L. (2017). Teknologi i Samhandlingsreformen. Utfordringer med implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kommunehelsetjenesten. <i>Nordisk sygeplejeforskning, 7</i>, 48-62. Also available at <a href=https://doi.org/10.18261/ISSN.1892-2686-2017-01-05> https://doi.org/10.18261/ISSN.1892-2686-2017-01-05</a>. Accepted manuscript version available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/12676>https://hdl.handle.net/10037/12676</a>. <p>Paper 6: Eriksen, L., Bongo, B. & Mehus, G. (2017). Urfolksperspektiv i utdanning. Sykepleierutdanninger i Norge uten urfolkskunnskap? <i>Nordisk sygeplejeforskning, 7</i>(3), 239-249. Also available at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2017-03-06>https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2017-03-06</a>. Accepted manuscript version available in Munin at <a href=https://hdl.handle.net/10037/12677>https://hdl.handle.net/10037/12677</a>.en_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US
dc.titleHvordan kan universitetet ivareta sitt samfunnsoppdrag: med eksempler fra sykepleierutdanningen i Finnmarken_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record