Show simple item record

dc.contributor.advisorTorgersen, Svenn
dc.contributor.advisorOlstad, Reidun
dc.contributor.authorEdvardsen, Jack A.
dc.date.accessioned2009-09-28T07:27:04Z
dc.date.available2009-09-28T07:27:04Z
dc.date.issued2009-09-15
dc.description.abstractOver 300 eneggete- og toeggete tvillingpar rekruttert fra sykehusarkiv, og deres 1.grads slektninger (foreldre og søsken), ble intervjuet personlig og diagnostisert i henhold til moderne diagnostiske systemer (DSM-III-R) både med hensyn til symptomforstyrrelser (Akse I), og personlighetsforstyrrelser (Akse II). De ble også intervjuet angående forhold knyttet til tvillingenes fødsel og oppvekst. <br>Materialet ble analysert ved hjep av konkordansanalyser, variansanalyse og korrelasjonsanalyser, og arvelighet (heritabilitet, h2) ble estimert vha. moderne biometrisk modelltilpasning (Structural Equation Modelling, SEM). <br>Resultatene viste at bipolare spektrum tilstander bestående av bipolar I, bipolar II og cyclothymi har høy arvelighet. Høyest var arveligheten for bipolar I og bipolar II betraktet som en tilstand. Ingen effekt av felles oppvekstmiljø ble påvist. Arveligheten er av additiv natur; ingen signifikant effekt av dominant arv ble påvist. Variansen ble forklart utelukkende av additiv genetisk arv og individspesifikke erfaringer. Resultatene kan tyde på at tilstandene innen det bipolare spektrum er ulike utrykk for den samme genetiske disposisjon eller overlappende genetiske disposisjoner. <br>Videre viste resultatene at det unipolare depressive spektrum bestående av alvorlig depresjon, atypisk depresjon, dystymi og depressiv tilpasningsforstyrrelse er moderat arvelig. Høyest var arveligheten for alvorlig depresjon og atypisk depresjon betraktet som en tilstand. Ingen effekt av felles oppvekstmiljø ble påvist. Resultatene kan tyde på at tilstandene innen det unipolare depressive spektrum er, i hvert fall delvis, uttrykk for den samme bakenforliggende genetiske disposisjon. <br>Førstegrads slektninger (tvillinger og andre) av personer med schizofreni skåret høyere enn de andre sammenligningsgrupper på inadekvat rapport/kontakt og merkelig kommunikasjon. Eneggete tvillingsøsken av personer med schizofreni skåret høyt på inadekvat rapport/kontakt, merkelig kommunikasjon, sosial isolasjon og vrangforestillinger/hallusinasjoner. Eneggede tvillingsøsken av personer med schizotyp personlighetsforstyrrelse skåret høyt på tendens til illusjoner, depersonalisering, derealisering og magisk tenkning. Basert på dette studiet synes altså såkalte negative schizotype trekk å være innen det schizofrene spektrum, mens de såkalt positive borderline-aktige trekk synes å han et annet genetisk grunnlag.en
dc.descriptionThe papers of the thesis are not available in Munin due to publisher's restrictions: <br>1. Edvardsen J, Torgersen S, Røysamb E, Lygren S, Skre I, Onstad S, Øien PA: 'Heritability of bipolar spectrum disorders. Unity or heterogeneity?' Journal of Affective Disorders 2008 Mar;106(3):229-40 (Elsevier). Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2007.07.001>http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2007.07.001</a> <br>2. Edvardsen J, Torgersen S, Røysamb E, Lygren S, Skre I, Onstad S, Øien PA: 'Unipolar depressive disorders have a common genotype.' Journal of Affective Disorders 2009 Sep;117(1-2):30-41 (Elsevier). Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2008.12.004>http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2008.12.004</a> <br>3. Torgersen S, Edvardsen J, Øien PA, Onstad S, Skre I, Lygren S, Kringlen E: 'Schizotypal personality disorder inside and outside the schizophrenic spectrum.' Schizophrenia Research 2002 Mar 1; 54(1-2):33-8 (Elsevier). Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/S0920-9964(01)00349-8>http://dx.doi.org/10.1016/S0920-9964(01)00349-8</a>en
dc.format.extent267827 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2132
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1883
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical genetics: 714en
dc.titleA genetic spectrum approach to affective and schizophrenic disorders : a twin- and family studyen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record