Show simple item record

dc.contributor.advisorTande, Pål
dc.contributor.authorDons, Tine Nilsen
dc.date.accessioned2009-10-27T09:12:23Z
dc.date.available2009-10-27T09:12:23Z
dc.date.issued2009-09-15
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å kunne si noe om: 1) Rutinene rundt den elektive elektrokonverteringen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø i forhold til retningslinjene laget av American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) og European Society of Cardiology (ESC). 2) Resultatene av elektiv elektrokonvertering på hjertemedisinsk avdeling, UNN Tromsø. 3) Undersøke om det finnes prediktive faktorer i vår studiepopulasjon for en vellykket elektrokonvertering. 4) Årsaker til avlyste elektrokonverteringer i vår studiepopulasjon. Det er en retrospektiv observasjonsstudie med gjennomgang av journaler i journalsystemet DIPS av alle innkalte pasienter med atrieflimmer eller atrieflutter og registrering av forskjellige parametere i Excel fra januar til desember 2007. Av 76 innkalte pasienter fikk 46 (60,5%) av disse gjennomført elektrokonvertering. Pasientene ble selektert ut i fra en avtalebok hvor alle vurderte og godkjente henvisninger er ført opp. Under analysering av data ble alle avlyste konverteringer ekskludert. Det er registrert 38 forskjellige parametere. I tillegg til manuell gjennomgang av årsaker til avlysninger og eventuelle komplikasjoner til elektrokonvertering, ble det gjort analyser for å undersøke om det er forskjell mellom de som ble vellykket konvertert, det vil si de som fikk sinusrytme (SR), og de som ikke var vellykket. Resultater: 1) Rutinene på UNN er godt beskrevet i eget skriv til fastlege og pasient og i det elektroniske kvalitetssystemet (EK) på sykehuset. Prosedyren som finnes i EK var i 2007 ikke oppdatert etter 2006 Guidelines for the management of patients with atrial fibrillation 1, men er i 2009 blitt revidert slik at endringer i 2006 Guidelines er tatt hensyn til. 2) Av de 46 pasientene som fikk gjennomført elektrokonvertering fikk 40 pasienter (87,0%) sinusrytme og regnes da som vellykket konvertert. 2 pasienter (4,3%) fikk komplikasjoner i etterkant. 3) Denne undersøkelsen kunne ikke påvise noen signifikante forskjeller før konvertering mellom de som ble vellykket elektrokonvertert og de som ikke ble vellykket konvertert. 4) Det er vist at det er en stor avlysningsfrekvens. Av de 76 pasientene som ble satt opp til elektrokonvertering i 2007 ble 46 (60,5%) prosedyrer gjennomført. Hovedårsakene til avlysning er at de enten har fått spontan sinusrytme (33,3%) eller at INR (International Normalized Ratio) har vært utenfor anbefalt område (33,3%). Hos 20% vet vi ikke årsak til avlysing.en
dc.format.extent629718 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2218
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1970
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en
dc.titleIntern kvalitetsundersøkelse av rutiner og forhold rundt elektiv elektrokonvertering hos pasienter på hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Tromsøen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record