Show simple item record

dc.contributor.advisorNils, Kolstrup
dc.contributor.authorHorvei, Lars Andreas
dc.contributor.authorJohansen, Kjersti Lillian
dc.date.accessioned2009-11-06T09:08:50Z
dc.date.available2009-11-06T09:08:50Z
dc.date.issued2009-09-15
dc.description.abstractBakgrunn: Pasienttilfredshet tillegges økende vekt i kvalitetsevaluering av helsetjenesten. Internkontroll, og herunder å ta hensyn til pasientenes tilbakemelding, er lovpålagt. Hensikten med vår studie var å måle pasientopplevd kvalitet ved Nordbyen legesenter i Tromsø, og sammenligne resultater og metoder med internasjonal litteratur. Materiale og metode: Det ble utarbeidet et egenprodusert spørreskjema etter gjennomgang av relevant litteratur, og trykt opp 350 spørreskjema. Disse ble lagt på venterommet på legesenteret, og samlet inn over en 16 dagers periode. Data ble registert og analysert manuelt i Microsoft Excel. Det ble og gjennomført søk i PubMed og Medline. Resultater og fortolkning: Det ble samlet inn totalt 315 skjema. Det var generelt høy grad av tilfredshet ved legens oppførsel og holdninger, men lavere score på spørsmål som omtalte tilgjengelighet og ventetid. Validiteten av resultatene ble ikke optimal da vi hadde en responsrate på ca 24%. Gjennomføringen av undersøkelsen var lite ressurskrevende, så vår metode kan anbefales til bruk i internkontroll, dog med visse justeringer.en
dc.format.extent1763941 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2222
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1974
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Allmennmedisin: 751en
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectBrukertilfredsheten
dc.subjectPasienttilfredsheten
dc.subjectPasientevalueringen
dc.subjectPrimærhelsetjenestenen
dc.subjectAllmennpraksisen
dc.titleBrukertilfredshet i primærhelsetjenestenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record