Show simple item record

dc.contributor.advisorHesselberg, Nina
dc.contributor.authorSchei, Thomas
dc.contributor.authorPrøsch, Anette
dc.date.accessioned2009-11-06T11:59:43Z
dc.date.available2009-11-06T11:59:43Z
dc.date.issued2009-09-15
dc.description.abstractBakgrunn: Pga mangelfull psykiatrisk ø-hjelpstilbud i Finnmark, bl.a. manglende mulighet til primær initiering av tvangsbehandling, blir pasienter henvist til UNN Tromsø. Et betydelig antall transporteres med luftambulanse. En slik overflytning krever ofte store ressurser i form av ambulansefly med personell samt, i mange situasjoner, politifølge. Høsten 2007 ble det utarbeidet en ny samarbeidsrutine som skulle definere ansvarsfordelingen ved transport av psykiatriske pasienter i ambulansefly. Denne åpnet for at henvisende lege kunne vurdere behovet for politifølge, noe som tidligere var obligatorisk på hver transport. Vi ønsket å se om den nye rutinen har påvirket bruken av politi. Vi ønsket også å se på ansvarsfordelingen mellom de involverte gruppene. Materiale og metode: Det ble sendt ut spørreundersøkelse til AMK personell, henvisende leger i Finnmark, flysykepleiere, flykoordinatorer ved FKS og leger ved Psyk. klinikk UNN Tromsø. Det er innhentet statistikk for å se på antall oppdrag med psykiatrisk problemstilling de siste årene og bruk av politifølge. Viktigste funn: Henvisende lege føler seg kompetent og konfident i forbindelse med vurdering av hastegrad og prioritering av psykiatriske problemstillinger, samt vurdering av behov for politifølge. Mottakende lege ved UNN Tromsø er ikke involvert i samarbeidsprosessen. Flysykepleier vil involveres mer, og føler at AMK Tromsø og FKS har for mye innflytelse i overflyttingsprosessen. 2/3 av de involverte i undersøkelsen føler at psykiatriske pasienter blir prioritert lavere enn somatiske. 1 av 3 sykepleiere ved AMK Tromsø føler seg tillagt for stort ansvar i forbindelse med vurdering av hastegrad og prioritering mellom psykiatriske og somatiske problemstillinger. Samarbeidsrutinen bør gjøres bedre kjent, særlig for henvisende leger.en
dc.format.extent802627 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2226
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1978
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectHenvisningen
dc.titleTransport av psykiatriske pasienter med luftambulanse i Finnmarken
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record