Show simple item record

dc.contributor.advisorStuge, Tor B.
dc.contributor.authorHolgersen, Christian Enselmann
dc.contributor.authorPedersen, Lars Kjelsberg
dc.date.accessioned2009-11-23T08:48:58Z
dc.date.available2009-11-23T08:48:58Z
dc.date.issued2009-09-15
dc.description.abstractNKT-cellene utgjør en liten gruppe av det totale T-celleantall og uttrykker overflatemolekyler karakteristisk for både T- og NK-celler. De er aktive i en rekke ulike immunologiske funksjo-ner. Blant annet kan disse cellene produsere store mengder cytokiner, både pro- og antiin-flammatoriske, og de kan indusere celledød ved direkte cytolytisk aktivitet på andre celler som tumorceller og infiserte celler. De kan også aktivere andre celler i immunforsvaret som T-celler, NK-celler makrofager og B-celler, og kan dermed ses på som en kobling mellom det medfødte og ervervede immunforsvaret. En subgruppe NKT-celler uttrykker invariante T-cellereseptorer (TcR) bestående av TcR-Vα24,Jα18 og betegnes som invariante (i)NKT-celler. Det er nylig utviklet et monoklo-nalt antistoff, 6B11, som er rettet mot den invariante CDR3-regionen på T-cellereseptoren til iNKT-cellene, og en kan dermed isolere disse selektivt, noe som tidligere har vært vanskelig. Vi isolerte mononukleære hvite blodceller fra friske donorer, og lot disse reagere med anti-stoffer konjugert med fluorokromer for deretter å kjøre cellene gjennom flowcytometri. Vi brukte i våre forsøk 6B11 for å identifisere iNKT-cellene. Videre brukte vi anti-CD3 for å identifisere T-cellepopulasjonen, samt anti-CD4 og anti-CD8 for å se på fordeling av CD4 og CD8 på iNKT-cellene. I tillegg brukte vi anti-CD19, anti-CD154 og anti-CTLA4 for å se om iNKT-cellene uttrykte noen av disse overflatemolekylene som kan ses på andre celler i im-munforsvaret. I tillegg brukte vi anti-TcRVα24 sammen med 6B11 for å se om dette gav en bedre se-leksjon av iNKT-cellene. Vi identifiserte populasjoner av iNKT-celler hos alle 10 donorer ved bruk av 6B11. Ved bruk av TcRVα24 sammen med 6B11 fikk vi ikke samme resultater. Vi fant også at iNKT-cellene hadde et signifikant økt uttrykk av CD19 på overflaten sammenlignet med T-cellene, hvilket er overraskende da CD19 er en B-cellemarkør. Det var i tillegg to donorer som hadde tydelige populasjoner med CD19pos iNKT-celler. Vi har funnet at det monoklonale antistoffet 6B11 er godt egnet til identifisering av iNKT-celler. Det finnes ingen tidligere rapporter om uttrykk av CD19 på NKT-celler og våre funn er derfor uventet.en
dc.format.extent830159 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2242
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1994
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk immunologi: 716en
dc.titleIdentifisering og fenotyping av invariante NKT-celleren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record