Show simple item record

dc.contributor.authorRavna, Øyvind
dc.date.accessioned2009-11-30T14:17:17Z
dc.date.available2009-11-30T14:17:17Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractMed finnmarksloven vedtok Stortinget å overføre eiendomsretten til om lag 95 % av landarealet i Norges nordligste fylke fra staten til et nytt rettssubjekt kalt Finnmarkseiendommen. I samme lov § 23 annet ledd ble det fastslått: «Til jordbrukseiendom ligger rett til beite for så stor buskap som kan vinterføs på eiendommen.» I denne fremstillingen vil jeg undersøke om § 23 annet ledd er en kodifisering av en selvstendig rett som ligger til jordbrukseiendommer i Finnmark, eller om dette er en rett som hovedsakelig har sitt grunnlag i finnmarksloven. Dette vil danne grunnlag for en vurdering av i hvilken grad Finnmarkseiendommen, eller andre lovgiver måtte bemyndige, har adgang til å regulere utnyttingen av beiteretten, og eventuelt på hvilke vilkår det kan skje.en
dc.format.extent270606 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationTidsskrift for rettsvitenskap 121(2008) nr. 4/5, s. 561-579en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 448708
dc.identifier.issn0040-7143
dc.identifier.otheroai:frida.no:448708
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2252
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2004
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en
dc.subjectFinnmarkslovenen
dc.subjectTingsretten
dc.subjectSameretten
dc.subjectUrfolksretten
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en
dc.title.alternativePasture rights for agricultural property on the land of the Finnmark property (Finnmarkseiendommen)en
dc.titleRett til beite for jordbrukseiendom på Finmarkseiendommens grunnen
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record