Show simple item record

dc.contributor.authorRavna, Øyvind
dc.date.accessioned2009-11-30T14:19:11Z
dc.date.available2009-11-30T14:19:11Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractGjennom finnmarksloven vedtok det norske Storting å overføre eiendomsretten til om lag 95 % av landarealet i Norges nordligste fylke fra staten til Finnmarkseiendommen. Landarealet er samtidig et samisk kjerneområde. Artikkelen drøfter om den norske stat gjennom vedtakelsen av finnmarksloven kan rette opp følgene av den langvarige manglende anerkjennelsen av samers landrettigheter i Finnmark. Sentralt står rettsidentifi¬seringsprosessen som er initiert gjennom finnmarksloven § 5 tredje ledd, og hva som må til for at den kan oppfylle de erkjennelser lovgiver har gjort i samme paragraf første ledd.Recognition of Sami land rights through the Finnmark acten
dc.format.extent223374 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationRetfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 31(2008) nr. 2/121, s. 26-57en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 427586
dc.identifier.issn0105-1121
dc.identifier.otheroai:frida.no:427586
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/2253
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2005
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en
dc.subjectSameretten
dc.subjectFinnmarkskommisjonenen
dc.subjectUrfolksretten
dc.subjectFinnmarkslovenen
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en
dc.title.alternativeRecognition of Sami land rights through the Finnmark acten
dc.titleHva må til for at finnmarksloven skal lede til at samene får anerkjent sine landrettigheter?en
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record