Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansson, Jonas
dc.contributor.authorUlvang, Aksel Sørensen
dc.date.accessioned2021-10-28T05:29:58Z
dc.date.available2021-10-28T05:29:58Z
dc.date.issued2021-05-31en
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge har vi en aldrende befolkning. Kroppssammensetning kan si noe om en persons helsestatus og diagnostisere enkelte sykdommer, og endres med økende alder. Kjennskap til kroppssammensetning kan ha betydning for forebygging og behandling av aldersrelatert sykdom. Dette gjelder både eksisterende og «nye» tilstander, eller samlebegreper, som osteosarkopeni og osteosarkopenisk fedme. Formål: Å utforske hvordan ulike kroppssammensetningsprofiler er assosiert med ulike risikofaktorer og fysisk funksjon. Metode: Med data fra den sjuende Tromsøundersøkelsen (2015-2016) ble det funnet forekomst av ulike kroppssammensetningsprofiler, og det ble undersøkt hvordan disse er assosiert med fysisk funksjon. Resultat: Data fra 3539 deltagere (58,6% kvinner) med alder 40-85 år ble analysert. Forekomsten av osteoporose, sarkopeni og fedme samsvarte godt med funn fra andre vitenskapelige artikler. Forekomsten av samlegruppene osteosarkopeni, osteoporotisk og sarkopenisk fedme, og osteosarkopenisk fedme var betydelig lavere enn tidligere funn. Sarkopenisk fedme var sterkest assosiert med redusert grepsstyrke og total SPPB-skår, mens osteosarkopeni var sterkest assosiert med redusert ganghastighet (m/s) og tid på å reise seg fra stol x 5. Funnene var signifikante. Konklusjon: Alle de «nye» tilstandene var assosiert med reduksjon i tester på fysisk funksjon, men ikke alle var assosiert med større reduksjon enn de tradisjonelle kroppssammensetningsprofilene. Mer forskning for å samkjøre forskningsfeltet med tanke på diagnosekriterier og grenseverdier, samt undersøkelse av kliniske endepunkt for samlebegrepene trengs.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22839
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.titleKroppssammensetning, aldring og assosiasjon med fysisk funksjon: en tverrsnittstudie i Tromsøundersøkelsen 2015-2016en_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record