Show simple item record

dc.contributor.advisorLars, Lien
dc.contributor.authorVarsi, Marja-Elina Ballovara
dc.date.accessioned2021-10-28T05:37:53Z
dc.date.available2021-10-28T05:37:53Z
dc.date.issued2021-06-01en
dc.description.abstractBakgrunn: Urfolk verden over lider av dårligere helse, høyere selvmordstall og mer rusmiddelavhengighet sammenlignet med befolkning forøvrig. Ofte er dette i sammenheng med marginalisering av egen kultur. Samene er også et urfolk fordelt på fire land, men skiller seg ut ved bedre sosioøkonomisk status og i Norge, høyere rettslig vern enn urfolk forøvrig. Historisk sett har også samene lidd nød og blitt utsatt for systematiske overgrep og assimileringsprosesser. Hvordan har dette påvirket den mentale helsen til samene? Formål: Hovedformålet er å få frem hva som vites om samenes mentale helse, suicidalitet og rusmiddelavhengiget, med særlig henblikk på prevalens og omfang. Metode: Et systematisk litteratursøk i to databaser, Medline og PsycInfo, utgjør materialet for denne oppgaven. Søkeord som omhandlet mental helse, suicidalitet, rusmiddelavhengighet ble koblet opp mot søkeord som skulle fange opp populasjonen søket var myntet på, samene. Resultat: 22 artikler inngikk i litteraturgjennomgangen. Ingen artikler fra Russland eller Finland var aktuelle. Gjennomgangen viser at samene som gruppe ikke drikker mer sammenlignet med referansepopulasjoner. Andelen av selvmordsatferd er mindre sammenlignet med urfolk i andre land, men for jenter og reindriftssamer noe høyere sammenlignet med nær majoritetspopulasjon. Den generelle mentale helsen er nok så lik referansepopulasjoner, men økt trykk av faktorer som er forbundet med risiko finnes i samiske populasjoner. Dette gjelder spesielt diskriminering. Konklusjon: Generelt er den mentale helsen for samene, med noen unntak, god. Det er imidlertid et stort behov for mer forskning for å utforske forskjellene som foreligger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22848
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en_US
dc.titleHva vet vi om den samiske befolkningens mentale helse, rusmiddelbruk og selvmordsatferd? Et litteraturstudiumen_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record