Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, May-Lill
dc.contributor.authorGrundt-Ileby, Marie Kristine
dc.date.accessioned2021-10-28T05:40:19Z
dc.date.available2021-10-28T05:40:19Z
dc.date.issued2021-06-01en
dc.description.abstractHelsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud for ungdom i alderen 13-20 år som har særlig fokus på å forebygge uønsket graviditet, på forbygging og behandling av SOI og på å forebygge og avdekke psykiske plager. Det finnes lite eller ingen forskning på legers opplevelse av å jobbe i HFU. Formålet med oppgaven er å undersøke legers erfaringer med å jobbe i HFU. Det benyttes kvalitativ metode. Det er gjennomført semistrukturerte intervju med fem leger som jobber i HFU. Intervjuene er analysert ved hjelp av STC. Resultatene presenteres som analytisk tekst med innhold av sitater. Legene mente god tilgjengelighet var avgjørende for at ungdom brukte HFU. De opplevde jobben som meningsfull og følte de gjorde en forskjell. Legene verdsatte samarbeid med andre yrkesgrupper og jobben ga dem et avbrekk fra vanlig legehverdag. Utfordringene var særlig knyttet til situasjoner der de måtte gjøre både juridiske og etiske vurderinger. I kommunikasjon med ungdom brukte legene et enkelt språk, de var nysgjerrige og unngikk å moralisere. Oppgaven kan danne grunnlag for videre studier som tar for seg legens perspektiv på å jobbe i HFU.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22853
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.titleAllmennlegens møte med "kidsa". Kvalitative intervju med leger i helsestasjon for ungdomen_US
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveno


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record