Show simple item record

dc.contributor.advisorDragøy Hafstad, Anne
dc.contributor.authorVedde, Sol Gedde
dc.date.accessioned2021-10-28T12:45:49Z
dc.date.available2021-10-28T12:45:49Z
dc.date.issued2021-05-30
dc.description.abstractBrystkreft utgjør i overkant av 20 % av alle krefttilfellene blant kvinner i Norge. Den relative 5-årsoverlevelsen er på ca. 90,7 % etter behandling. Bedret behandling har gitt økt overlevelse av brystkreft, men dette fører også til at flere i befolkningen vil leve med potensielle senskader av terapien. Særlig kombinasjonsterapi med antracykliner og trastuzumab har vist seg å være spesielt kardiotoksisk. Det antas at en av årsakene til trastuzumab og antracyklinindusert kardiotoksisitet, er deres evne til å stimulere pro-fibrotiske signalveier i hjertet og gi myokardfibrose. I denne oppgaven ønsker jeg å fokusere på de molekylære mekanismene bak utvikling av myokardfibrose og påfølgende hjertesvikt som følge av antracyklin og trastuzumab-behandling. Det har blitt gjennomført en systematisk litteraturstudie. Mekanismene bak antracykline og trastuzumab-indusert hjertefibrose er ikke fullstendig kartlagt. Noen av mekanismene som de antar har betydning for fibroseutvikling er medikamentenes evne til å stimulere fibroblast til myofibroblast transformasjon, overaktivering av transformerende vekstfaktor beta, endring i regulering av matriks metalloproteinaser og økt nivå av oksidativt stress i kardiomyocyttene. Det er fortsatt usikkerhet rundt de nøyaktige mekanismene som fører til myokardfibrose og hvilke behandlingsregimer som kan iverksette for å hindre en ugunstig utvikling av fibrose. Det er behov for mer forskning på molekylære-behandlingstargets for å bedre regulere utviklingen av myokardfibrose.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22862
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectInstitutt for medisinsk biologien_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Oncology: 762en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762en_US
dc.titleHjertefibrose hos brystkreftpasienter behandlet med antracykliner og/eller trastuzumaben_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record