Show simple item record

dc.contributor.advisorGoll, Rasmus
dc.contributor.authorMcClure-Hattrem, Solveig Rose
dc.date.accessioned2021-10-28T12:49:25Z
dc.date.available2021-10-28T12:49:25Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.description.abstract<p>Tema/formål: Temaet for oppgaven min er den splittede forskningen og årsaksforklaringene bak sykdommen CFS/ME. Jeg har studert den psykologiske og medisinske forskningen som er produsert de siste ti årene (2010-2020). Dette gjorde jeg ved å se på større kliniske studier fra en psykologisk og en medisinsk database. Populasjonen jeg studerte var CFS/ME-pasienter over 18 år fra hvilket som helst land med en sertifisert diagnose. Metode: Jeg gjennomførte et litteratursøk i databasene MEDLINE (10.03.21) og PSYCINFO (15.04.21). Jeg gjorde også et søk på aktive behandlingsstudier på clinicaltrials.gov. <p>Inklusjonskriterier: ME/CFS, >18 år, RCT, clinical trials, clinical case study, 2010-2020, diagnose stilt ut i fra diagnosekriterier, utvalg >=150, både menn og kvinner. <p>Eksklusjonskriterier: adolescent, pediatric, <18 år, fibromyalgia, IBS, andre sykdommer som del av studiet, åpne studier, post-hoc studier, pilotstudier, bare kvinner, bare menn. <p>Resultater: Søkestrengen i MEDLINE ga 121 artikler; fire ble inkludert etter utvelgelsesprosessen. Søkestrengen i PSYCINFO ga 39 artikler; to ble inkludert etter utvelgelsesprosessen. Studiene var fra Storbritannia, Norge, USA og Nederland. Intervensjonene var kognitiv atferdsterapi, spesialmedisinsk behandling, pacing-terapi, gradert treningsterapi, pragmatisk rehabilitering, selvstendig gradert atferdsterapi, Rituximab og Rintatolimod. Kognitiv atferdsterapi, gradert treningsterapi og Rintatolimod viste signifikant effekt på fatigue og fysisk funksjon. Det er foreløpig 22 aktive studier på CFS/ME. <p>Konklusjon: Forskjellene mellom psykologiske og medisinske studier viste seg mindre enn antatt, og forskningsmiljøene virket ikke så splittet som teorien antydet. Splittelsen ser heller ut til å komme fra pasientforeningene, som fremmer den biomedisinske modellen. Heterogeniteten i sykdomsgruppen ser ut til å være utfordrende for begge forskningsmiljø. Etiologien bak CFS/ME er fortsatt omstridt, og det finnes få store kliniske studier på behandlingsmuligheter for sykdommen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22863
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.titleJakten på konglekjertelen. En oversiktsartikkel om splittelsen i forskningen og årsaksforklaringene rundt CFS/MEen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record