Show simple item record

dc.contributor.advisorSolbu, Marit
dc.contributor.authorFosse, Roald
dc.date.accessioned2021-10-28T12:50:29Z
dc.date.available2021-10-28T12:50:29Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.description.abstractForekomsten av akutt nyreskade (AKI) er dårlig kartlagt, særlig ved norske sykehus. I vår studie ønsket vi å se på insidens av AKI ved UNN Tromsø. Vi ville også beskrive komorbiditet hos dem som utviklet AKI, hvilke avdelinger som ofte hadde innleggelser komplisert med AKI og andre karakteristika. I tillegg ønsket vi å se studere mortalitet hos pasienter som utviklet AKI i sykehus. Vi fant at insidensen av sykehusopphold komplisert med AKI ved UNN Tromsø var 0,85% av alle innleggelser i 2008 og 1,53% i 2018, hvilket er en statistisk signifikant økning. Videre fant vi at de som var utviklet AKI i 2008 i gjennomsnitt var noe yngre enn de som utviklet AKI i 2018. I 2008 hadde 66,2% av de med AKI en hjerte- og karsykdom, i 2018 var andelen 63,8%. Dette sammenfaller med at avdelingen med størst andel opphold komplisert med AKI var hjertemedisinsk avdeling. Studien viste også at diagnosen AKI oftere ble kodet i 2018 enn i 2008. Videre fant vi at mortaliteten etter både 30 dager og 365 dager hos pasienter med AKI under sykehusoppholdet ble betydelig redusert fra 2008 til 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22864
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nefrologi, urologi: 772en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Nephrology, urology: 772en_US
dc.titleForekomst av akutt nyreskade (AKI) ved UNN Tromsø i to tidsperioderen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record