Show simple item record

dc.contributor.advisorStøre Blix, Egil
dc.contributor.authorSkjei, Sigrid
dc.date.accessioned2021-10-28T12:56:40Z
dc.date.available2021-10-28T12:56:40Z
dc.date.issued2021-05-29
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Ingen vaksine var tilgjengelig mot SARS-CoV-2 ved pandemiens start. For å begrense smitten av viruset og få kontroll over pandemien vil det kreves en vaksinemediert immunitet, og vaksineutviklere verden over har tatt i bruk en ny generasjon vaksineplattformer for å møte European Medicines Agencys krav for godkjenning av vaksinekandidater. I Norge har fire COVID-19 vaksinekandidater fått betinget godkjenning. I denne oppgaven ønsker jeg å undersøke hva disse vaksinene kunne vise til av sikkerhet og effekt mot COVID-19 ved tidspunktet for godkjenning. Metode: I denne oppgaven ble forskningsspørsmålet besvart med å utføre et systematisk litteratursøk i databasene PubMed og OVID Medline etter litteratur som kunne si noe om sikkerhet og effekt av de fire vaksinekandidatene BNT162b2, mRNA-1273, ChAdOx1 nCoV- 19 og Ad26.COV2.S. Det ble utført to adskilte søk med en måneds mellomrom for mRNA vaksinene og de virale vektorvaksinene. Prekliniske, ikke-randomiserte studier, studier som kun tok for seg immunrespons og studier publisert etter tidspunktet for godkjenning ble ekskludert fra oppgavens resultater. Der et effektmål ikke forelå, ble immunresponsstudier inkludert. Resultat: Totalt 8 studier ble inkludert, hvor smerte ved injeksjonsstedet, fatigue og hodepine var de hyppigst rapporterte lokale og systemiske reaksjonene blant alle vaksinekandidatene i studiene. AE og SAE ble undersøkt for alle vaksinekandidater, men med ulik grad av oppfølging. Vaksinerelaterte SAE forekom blant < 0,1% av alle vaksinedeltagere inkludert i sikkerhetsanalysene. Ingen dødsfall som forekom i vaksinestudiene, ble vurdert som relatert til vaksinering. Tre av fire vaksinekandidater viste å ha en beskyttende effekt mot COVID-19 ut fra EMAs anbefaling med en vaksineeffekt på 50% med nedre 95% CI over 20%. For den siste godkjente vaksinekandidaten, Ad26.COV2.S, forelå kun immunresponsdata som prediksjon for effekt. Konklusjon: Ut fra data publisert før godkjenning av de fire vaksinekandidatene i viste alle et tilfredsstillende mål for sikkerhet og effekt, med unntak av Ad26.COV2.S hvor publikasjoner fra vaksineeffektstudien ikke var publisert, og kun immunresponsdata forelå.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22867
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectSARS-CoV-2, COVID-19, mRNA-vaksiner, virale vektorvaksiner, sikkerhet, effekt.en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Communicable diseases: 776en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Infeksjonsmedisin: 776en_US
dc.titleKoronavaksine. Sikkerhet og effekt av de første godkjente vaksinene mot SARS-CoV-2. Vaksineutvikling med en ny generasjon vaksineplattformer. Et systematisk litteraturstudiumen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record