Show simple item record

dc.contributor.advisorLappegård, Knut-Tore
dc.contributor.authorNilsen, Emilie Helen
dc.date.accessioned2021-10-28T12:57:23Z
dc.date.available2021-10-28T12:57:23Z
dc.date.issued2021-05-30
dc.description.abstractBakgrunn Hjertesvikt er en sykdom med høy prevalens hos eldre. Denne pasientgruppen må ofte legges inn på sykehus. De siste årene har det vært økt fokus på poliklinisk behandling av denne pasientgruppen. Formålet med denne studien var å se hvor mange pasienter som henvises til hjertesviktpoliklinikken ved NLSH Bodø, og hva som skiller de som henvises fra de som ikke henvises. I tillegg ønsket man å undersøke flere faktorer hos pasientene som ble henvist til hjertesviktpoliklinikken, for å vurdere kvaliteten på arbeidet. Materiale og metode Studien inkluderte 189 pasienter kodet med I11.x, I13, I4X.x og I50.x i ICD-10 ved utskrivelse fra NLSH i 2019. Etter eksklusjon sto vi igjen med 185 pasienter. Studien er en retrospektiv kvalitetssikringsstudie. Pasientdata ble undersøkt via journalgjennomgang i DIPS. Datamaterialet ble så overført til SPSS der det ble utført t-tester og kjikvadrattester. Resultat: Det var ingen statistisk signifikante (p<0.05) forskjeller mellom de som ble henvist og ikke henvist når det gjaldt kjønn, alder, NYHA-klasse, antall reinnleggelser, bosted eller tilstedeværelse av samtidige sykdommer. Man så at de fleste pasientene kun hadde ett besøk på poliklinikken, hovedsakelig skyldtes besøkene medikamentoptimalisering. Flere pasienter hadde suboptimal medikamentell behandling, men det kan skyldes medikamentenes bivirkningsprofil. Få pasienter hadde informasjon i journalen tilgjengelig slik at man kunne gjøre vurdering av om pasientene oppfylte krav for ICD/CRT. Konklusjon: Det var ingen forskjell mellom de som ble henvist til hjertesviktpoliklinikken og ikke. Behandlingen og dokumentasjon på hjertesviktpoliklinikken har forbedringspotensiale.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22868
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en_US
dc.titleOppfølging ved hjertesviktpoliklinikken NLSH Bodø – en kvalitetssikringsstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record