Show simple item record

dc.contributor.advisorHovland, Anders
dc.contributor.authorHansen, Andreas Saksenvik
dc.date.accessioned2021-10-28T13:06:01Z
dc.date.available2021-10-28T13:06:01Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.description.abstractAkutt hjerteinfarkt, hvorav STEMI er den farligste formen, er den hyppigst forekommende alvorlige sykdommen i Norge. I oppgaven har jeg tatt for meg behandling av STEMI i akuttsituasjonen med trombolyse og perkutan koronar intervensjon (PCI). Jeg har sett på ulikheter i håndtering og utkomme innad i Norge og sammenlignet med andre nordiske land som har lignende geografiske og demografiske forhold. Tema som tidsforsinkelse og mortalitet står sentralt i oppgaven. Innledningsvis har jeg brukt de nyeste europeiske retningslinjene for å beskrive anbefalt håndtering av STEMI. Jeg har anvendt nasjonale medisinske kvalitetsregistre for å skissere håndtering av tilstanden i Norge. Videre har jeg etter systematisk litteratursøk inkludert artikler fra Sverige og Finland, for så å sammenligne resultater fra disse med behandling og utkomme i Norge. Litteratursøket ble komplementert av nyeste årsrapport fra svensk STEMI-register. Andre relevante forskningsartikler ble inkludert blant annet for perspektiv på håndtering av tilstanden globalt. I Norge baseres STEMI-behandling på sentraliserte PCI-sentre og prehospital trombolyse i de tilfeller hvor det er lang transporttid til PCI-sentre. Reperfusjonsbehandling med trombolyse og PCI varier mellom de ulike regionale helseforetakene i Norge. Noe av grunnen er geografiske utfordringer med lange avstander til PCI-sentre. Det er stort forbedringspotensial når det gjelder tidsforsinkelser til behandling med prehospital trombolyse i alle regioner. Vi ser også muligheter for forbedring når det gjelder tidsforsinkelser til primær PCI (pPCI), og flere pasienter burde heller fått prehospital trombolyse ifølge retningslinjer. Det er store forskjeller i bruk av reperfusjonsstrategier og tidsforsinkelse til behandling mellom Norge, Sverige og Finland. Sverige bruker betydelig mer pPCI enn trombolyse sammenlignet med Norge og har i mye mindre grad tidsforsinkelse til denne behandlingsformen. 30 dagers overlevelse etter STEMI er tilnærmet lik landene imellom og varierer lite mellom de regionale helseforetakene i Norge. Finland har betydelig større andel PCI-sentre per innbygger enn Norge. Finske studier viser lengre tid til pPCI og kortere tid til trombolyse sammenlignet med Norge, men disse studiene er eldre enn norske registerdata. Felles for alle landene er stagnering i positiv utvikling når det gjelder tidsforsinkelser til reperfusjonsbehandling og overlevelse. Selv om manglende reduksjon av tidsforsinkelser kan være en bidragende faktor, er det viktig å ta endringer i pasientkarakteristikker i betraktning når en tolker data vedrørende mortalitet ved STEMI.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22872
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectSTEMI, pPCI, trombolyse, tidsforsinkelser, mortalitet, Norge, nordiske land, forskjeller, forbedringspotensialen_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.titleBehandling og utkomme for pasienter med ST-elevasjons hjerteinfarkt i Norge Er det forskjeller i håndtering av og utkomme ved STEMI innad i Norge og sammenlignet med andre land i Norden?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record