Show simple item record

dc.contributor.advisorÅshild, Bjørnerem
dc.contributor.advisorDag, Halvorsen
dc.contributor.authorGimse, Ina Kvenshagen
dc.date.accessioned2021-10-28T13:06:53Z
dc.date.available2021-10-28T13:06:53Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.description.abstractInnledning. Resistensutvikling mot antibiotika er et økende problem i Norge og internasjonalt. De viktigste tiltakene for å motvirke resistensutviklingen er å forebygge infeksjoner og begrense antibiotikabruk. Formålet med oppgaven var å studere om nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus ved urinveisinfeksjon, korioamnionitt, barselfeber og sårinfeksjoner ble fulgt ved Føde og /Barselavdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. Materiale og metode. En kvalitetssikringsstudie hvor opplysninger ble samlet inn retrospektivt fra det elektroniske journalsystemet DIPS. Studiepopulasjonen bestod av 280 gravide og/eller fødende kvinner som ble behandlet poliklinisk eller innlagt ved Føde og Barselavdelingen UNN, Tromsø i 6-års perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2019. Inklusjonskritertene var alle gravide og/eller fødende kvinner som hadde en av de utvalgte infeksjonsdiagnosenei utvalgt periode. Resultater. 247 av 280 kvinner inkludert i studien hadde en infeksjon. Av disse hadde 116 UVI, hvor 83 (33,5 %) kvinner hadde infeksjon under svangerskapet. Av 247 hadde henholdsvis 37 og 70 kvinner korioamnionitt og barselfeber. Det var 256 av 280 som ble behandlet med antibiotika. Hele 93 % av disse fikk antibiotika i henhold til nasjonal faglig retningslinje. Før oppstart av antibiotika ble det sikret mikrobiologiske dyrkningsprøver hos 98 % av kvinnene. Revurdering ble foretatt basert på diagnose og mikrobiologisk prøvesvar, og endret antibiotika var hensiktsmessig blant 233 av 256 (91,0 %) av de gravide og/eller fødende kvinnene. Konklusjon. Vår studie viste at valg av antibiotika ved utvalgte infeksjoner i stor grad (>90 %) var i samsvar med nasjonal faglig retningslinje. Dette gjelder både for empirisk startvalg og ved revurdering av valg av antibiotika. Resultatene fra denne kvalitetssikringsstudien viser at Føde- og Barselavdelingen har gode rutiner for å sikre prøver til mikrobiologisk diagnostikk og valg av antibiotika ved behandling av utvalgte infeksjoner.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22873
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleFølges nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika ved urinveisinfeksjon, korioamnionitt, barselfeber og sårinfeksjoner ved Føde og Barselavdelingen UNN Tromsø: Kvalitetssikringsprosjekt 2014-19en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record