Show simple item record

dc.contributor.advisorGrimnes, Gro
dc.contributor.advisorHalvorsen, Dag Seeger
dc.contributor.authorReiersen, Sofie
dc.date.accessioned2021-10-28T13:07:45Z
dc.date.available2021-10-28T13:07:45Z
dc.date.issued2021-05-31
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Formålet med studien var å kartlegge bruk av antibiotika hos pasienter med KOLS-eksaserbasjon ved UNN. Gjennom arbeidet skal det undersøkes om det tas hensyn til grad av KOLS, om det foreligger indikasjon for antibiotikabehandling, om eventuell antibiotikabehandling er i tråd med retningslinjer og om antibiotikabehandling revurderes innen 48-72 timer. Metode: Denne studien er en retrospektiv kvalitetssikringsstudie. Pasientene som er brukt i studien er funnet på bakgrunn av diagnosekoder ved utskrivelse. Informasjon til studien er hentet inn gjennom retrospektiv journalgjennomgang. Kandidatene hadde aktuelle diagnosekoder innenfor tidsrommet 01.07.19-30.06.20. Resultater: 75 pasienter ble inkludert i studien. 71 av disse hadde dokumentert KOLS ved innleggelse. 97,3% fikk antibiotika på sykehuset. Valg av type antibiotika kan forsvares ut ifra retningslinjene i 82,7% av tilfellene. 42,7% av pasientene fikk benzylpenicillin intravenøst, som er anbefalt empirisk behandling, 17,3% cefotaksim og 13,3% benzylpenicillin i kombinasjon med gentamicin. 78,7% hadde SIRS-skår på over eller lik 2, 10,7% hadde qSOFA på over eller lik 2 og 6,7% hadde CRB-65-skår på over eller lik 3. Det ble journalført revurdering av antibiotika innen 48-72 timer etter oppstart i 90,7% av tilfellene. Konklusjon: Grad av KOLS ble tatt lite hensyn til. Det var god dokumentasjon på om det forelå KOLS eller ikke. Det var lav terskel for oppstart av antibiotikabehandling. Flertallet begynner med standardbehandling, men det er fremdeles en andel som får bredspektret antibiotika uten dokumentert begrunnelse.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22874
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Infeksjonsmedisin: 776en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Communicable diseases: 776en_US
dc.titleAntibiotikabehandling av KOLS-eksaserbasjon ved UNN. En retrospektiv kvalitetssikringsstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record