Show simple item record

dc.contributor.advisorGrimnes, Guri
dc.contributor.authorBerger, Hilde Paulsen
dc.date.accessioned2021-10-28T13:10:42Z
dc.date.available2021-10-28T13:10:42Z
dc.date.issued2021-06-01
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Polycystisk ovarie syndrom (PCOS) er en av de mest prevalente hormonelle sykdommene hos kvinner. Allikevel er det mye som er ukjent når det kommer til denne tilstanden, blant annet om syndromet og de sekundære fysiologiske og hormonelle endringene påvirker benhelsen og risiko for utvikling av osteoporose. Formålet med denne litteraturstudien er å gjennomgå relevant litteratur for å belyse temaet og mulige sammenhenger. Metode: Det ble utført systematisk litteratursøk i databasen Ovid MEDLINE med på forhånd definerte søkeord. Treffene i søket ble screenet og vurdert mot gitte inklusjons- og eksklusjonskriterier. De inkluderte artiklene ble lest i fulltekst og er presentert i en oversiktstabell og i tekstform. Resultater: Litteratursøket ga 87 treff. Etter selektering ble ti artikler inkludert. Samtlige er observasjonsstudier og de fleste har få deltakere. Studiene har ulike design, studiepopulasjoner og endepunkt. Syv av studiene konkluderer med at PCOS har negative følger for benhelsen, der fem rapporterer om lavere bentetthet hos caser, én om reduserte serummørkører for ben-nydannelse og én om økt risiko for osteoporotiske brudd. Konklusjon: Denne litteraturstudien gir indikasjoner om at PCOS kan ha negative følger for benhelsen, spesielt hos yngre og de med BMI i normalområdet. Litteraturgjennomgangen viser også at det er et kunnskapshull om temaet og at det trengs større studier for å kunne trekke konklusjoner om eventuelle årsakssammenhenger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/22875
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2021 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Endokrinologi: 774en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Endocrinology: 774en_US
dc.titlePolycystisk ovarie syndrom og skjelettpåvirkning. En litteraturstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record